Studiile universitare de doctorat. Care sunt noutățile anunțate de Ministerul Educației

Ministerul Educaţiei a publicat recent proiectul Regulamentului-cadru privind studiile universitare de doctorat, document care detaliază reformele prevăzute în Legea învățământului superior nr. 199/2023 și clarifică modul în care se vor desfășura studiile doctorale în România.

Acest proiect aduce mai multe elemente de noutate și anume studenții-doctoranzi înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență sunt încadrați de IOSUD ca asistenți de cercetare sau asistenți universitari, după caz, pe perioadă determinată, studentul-doctorand încadrat ca asistent de cercetare poate desfășura activități didactice remunerate în regim de plata cu ora, studenții doctoranzi înmatriculați în cadrul Academiei Române au aceleași drepturi și obligații ca studenții doctoranzi din instituțiile de învățământ superior, introducerea programelor de studii universitare de doctorat profesional în regim dual, cel puțin 20% dintre studenții doctoranzi trebuie să efectueze un stagiu de pregătire în străinătate sau o altă formă de mobilitate.

Alte noutăți – „IOSUD dezvoltă și implementează mecanisme în vederea creșterii retenției studenților – doctoranzi în mediul universitar, inclusiv prin sprijinirea studenților-doctoranzi proveniți din medii socioeconomice dezavantajate, IOSUD, în colaborare cu Centrul pentru Consiliere și Orientare în Carieră, organizează activități specifice dedicate studenților – doctoranzi: consiliere cu privire la participarea la evenimente cu profil academic/de cercetare; cursuri periodice de scriere academică, integritate academică, comunicare științifică; consiliere și sprijin în zona administrativă, precum și alte activități în sprijinul studenților doctoranzi, statutul de student – doctorand reprezentant în CSUD, în consiliul școlii doctorale, denumit în continuare CȘD, ori în alte structuri de reprezentare la nivelul instituției de învățământ superior, nu poate fi condiționat în nici un fel, cu excepția îndeplinirii obligațiilor prevăzute în programul de pregătire. Intervențiile cadrelor didactice în procesul de alegere al studenților doctoranzi constituie abatere disciplinară”.

Important de precizat este că nerespectarea regulilor de deontologie sau pentru existența plagiatului poate atrage răspunderea publică a IOSUD: „IOSUD publică pe pagina web proprie raportul anual de autoevaluare, care va conține în mod obligatoriu referiri cu privire la feedback-ul studenților – doctoranzi ce vizează calitatea procesului educațional.

Au fost actualizate competențele profesionale și cele transversale a căror formare este asigurată prin intermediul programelor de studii universitare de doctorat”.

Dragoș HOJDA

Distribuie articolul
Adaugă un comentariu