ȘI-N BAIA MARE – Am putea avea taxe pentru accesul cu mașina în anumite zone din oraș

Viitorul apropiat ne-ar putea aduce taxe pentru accesul cu mașina în anumite zone din Baia Mare, iar prima zonă care vine în mintea tuturor este zona centrului vechi al orașului. Un proiect de lege adoptat de Parlament arată că începând cu 1 ianuarie 2026 PLANUL DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ este obligatoriu pentru toate municipiile din România.

„Principalele direcţii de acţiune care se vor avea în vedere la elaborarea PMUD sunt creşterea siguranţei tuturor participanţilor la trafic, în special a celor vulnerabili, promovarea mijloacelor de transport alternative şi integrarea
lor cu transportul public pentru reducerea poluării mediului, redistribuirea spaţiului străzii prin împărţirea echitabilă a acestuia între transportul individual motorizat, transportul public şi transportul nemotorizat, mobilitatea cu emisii zero în transportul rutier, încurajarea mobilităţii active pentru îmbunătăţirea stării de
sănătate a cetăţenilor, asigurarea accesului facil şi nediscriminatoriu la infrastructura şi serviciile de transport, mai ales pentru persoanele cu venituri reduse sau persoanele cu nevoi speciale, asigurarea unor condiţii de călătorie de calitate ridicată pentru pasageri, inclusiv a unui program predictibil la orele de vârf şi a prioritizării transportului public, inclusiv în intersecţii, asigurarea unei reţele de trasee accesibile, sigure, directe, coezive, atractive şi confortabile pentru pietoni şi persoanele care se deplasează cu bicicleta către staţii de cale ferată, noduri intermodale şi staţii de transport public, precum şi către dotările şi echipamentele publice din teritoriu, dezvoltarea zonelor pietonale, respectiv dezvoltarea infrastructurii, dotărilor şi serviciilor pentru mersul cu bicicleta”, arată inițiatorii proiectului de lege.

PMUD mai urmărește coordonarea conectivităţii la nivel urban şi metropolitan, dezvoltarea nodurilor intermodale şi optimizarea conexiunii acestora în teritoriu, promovarea transportului logistic ecologic, minimizarea efectului de segregare şi a impactului asupra ţesutului urban şi periurban a coridoarelor de cale ferată, creşterea numărului de utilizatori pentru modurile de transport prietenoase cu mediul în detrimentul celor poluante, prin reducerea
spaţiilor de parcare/staţionare destinate acestora, utilizarea tehnologiei şi a sistemelor de transport inteligente în
gestionarea mobilităţii urbane, culegerea anuală de date statistice relevante despre obiceiurile de deplasare ale locuitorilor care să sprijine serviciile de planificare în luarea unor decizii sau prioritizarea transportului public la nivelul infrastructurii rutiere prin introducerea sau alocarea de benzi dedicate transportului public de călători, în vederea reducerii timpilor de deplasare.

„Municipiile reşedinţă de judeţ trebuie să asigure o cotă din stocul total de vehicule din categoriile M1, M2 şi M3, aşa cum sunt definite prin Regulamentul (UE) 2018/858 al Parlamentului European şi al Consiliului din 30 mai 2018 privind omologarea şi supravegherea pieţei autovehiculelor şi remorcilor acestora, precum şi ale sistemelor,
componentelor şi unităţilor tehnice separate destinate vehiculelor respective, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 715/2007 şi (CE) nr. 595/2009 şi de abrogare a Directivei 2007/46/CE, ce sunt în proprietatea acestora şi/sau care sunt utilizate la transportul public de persoane să fie reprezentată de vehicule cu emisii 0, în următoarele
procente şi termene:
până la data de 31 decembrie 2025 cel puţin 5%
până la data de 31 decembrie 2028 cel puţin 10%
până la data de 31 decembrie 2031 cel puţin 20%
până la data de 31 decembrie 2034 cel puţin 30%
până la data de 31 decembrie 2037 cel puţin 40%
până la data de 31 decembrie 2040 cel puţin 50%

Atât în zonele propuse spre urbanizare, cât şi în zonele deja urbanizate propuse spre regenerare, modurile de transport vor fi prioritizate încă de la faza de proiectare în această ordine: mers pe jos, mers cu bicicleta, transport public, autoturism personal. Tot din faza de proiectare vor fi prevăzute şi benzile dedicate transportului public de
călători. Planificarea şi proiectarea rutelor de transport public în municipiul Bucureşti şi în municipiile de rangul I trebuie să urmărească îndeplinirea următoarelor ţinte până la data de 31 decembrie 2030:
a) 90% dintre terenurile cu utilizare rezidenţială din zonele deja urbanizate sau propuse spre urbanizare să aibă acces pietonal la reţeaua de transport public
b) instituţiile de învăţământ, medicale, de îngrijire a vârstnicilor şi comunitare să fie situate pe o rază de 300 de metri faţă de o staţie de autobuz, de troleibuz, de tramvai, de tren ori metrou, existentă sau propusă
c) staţiile de autobuz, troleibuz şi tramvai din interiorul localităţilor să fie amplasate în zone atractive, la distanţă de cel mult 400 m una faţă de alta sau conform determinărilor autorităţilor contractante a serviciilor de transport public local de călători şi luând în considerare specificul geografic şi de densitate
d) cel puţin 60% din populaţie se află la mai puţin de 500 de metri distanţă de o linie de transport public unde frecvenţa maximă este de 20 de minute. Frecvenţa va fi stabilită în funcţie de numărul de călători”, se arată în proiectul adoptat de parlamentari și care acum merge la promulgare.

Este bine de știut că municipiile de rangul I au obligaţia să implementeze până la data de 31 decembrie 2027 sisteme de transport inteligente, precum sisteme de management al traficului care să prioritizeze circulaţia transportului public, sisteme de management al transportului public, sisteme de planificare a călătoriilor, sisteme de informare a călătorilor, sistemele de constatare a abaterilor,  sisteme de bilete electronice, sisteme de management al parcărilor și centre de date urbane/regionale de mobilitate în format deschis, neproprietar.

Ar mai fi de precizat că municipiile reședință de județ au obligația să instituie, până la data de 1 noiembrie 2026, benzi dedicate transportului în comun, în baza prevederilor planului de mobilitate urbană durabilă pentru liniile de transport public cu o viteză medie de deplasare mai mică de 15 km/h.

Dragoș HOJDA

Distribuie articolul
Adaugă un comentariu