Ședință la CJ Maramureș: Peste 20 de proiecte pe ordinea de zi

Consilierii județeni se întâlnesc astăzi de la ora 12,00, în şedinţă ordinară, pentru a vota mai multe proiecte de hotărâre. Vorbim de peste 20 de astfel de proiecte, după cum urmează:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru „Reabilitare DJ 171 Rogoz – lim. Bistrița Năsăud”;

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru „Reabilitare DJ 188 Bogdan Vodă – Vișeu de Jos”;

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru „Reabilitare DJ 185 Petrova – Bistra – Valea Vișeului”;

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru „Reabilitare DJ 171A Suciu de Sus – Groșii Țibleșului”;

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul „Modernizare stații autobuz aferente transportului public județean”;

6. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat al județului Maramureș în domeniul public al județului Maramureș a unui imobil înscris în CF 51294 Valea Chioarului;

7. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat al județului Maramureș în domeniul public al județului Maramureș a unui imobil înscris în CF 54119 Copalnic Mănăștur;

8. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al județului Maramureș în domeniul privat al județului Maramureș a unui teren în suprafață de 100.000 mp înscris în C.F. 58318 – Tg. Lăpuș, nr. cadastral 58318;

9. Proiect de hotărâre privind încheierea Acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului de investiții ”Parcare la drum județean DJ 186 km 25+000 Rozavlea”, județul Maramureș;

10. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preempţiune asupra imobilului monument istoric, situat în orașul Șomcuta Mare, str. Someș nr. 1;

11. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe destinaţii a sumei prevăzute în bugetul Judeţului Maramureş pe anul 2023, pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor non profit de interes general, în domeniul sportului;

12. Proiect de hotărâre privind stabilirea structurilor sportive de performanţă de prim eşalon care pot beneficia de finanţarea programelor sportive în anul 2023;

13. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe destinaţii a sumei prevăzute în bugetul Judeţului Maramureş pe anul 2023, pentru finanţarea nerambursabilă a proiectelor din domeniul culturii;

14. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe destinaţii a sumei prevăzute în bugetul Judeţului Maramureş, pe anul 2023, pentru acordarea unor forme de sprijin financiar unităților de cult;

15. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Judeţean Maramureș la realizarea evenimentului cultural de interes județean „Paşti în Maramureş” ;

16. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Județean Maramureş la realizarea Concertului de pricesne ”Osana întru cei de sus”, ediția a III-a ;

17. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Judeţean Maramureș la realizarea evenimentului -Festival de majorete „Dansează!!! Restul e joc…”, ediția a IV-a ;

18. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Județean Maramureş la realizarea proiectului sportiv „Dominarum Dance Competition”, ediția I;

19. Proiect de hotărâre privind realizarea în comun cu Asociația Club Sportiv Tinerii Lei Baia Mare a acțiunii de interes județean -Participare la Campionatul Mondial Școlar de Șah;

20. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Județean Maramureș la acțiuni și evenimente din domeniul relațiilor internaționale în anul 2023”;

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului majorat al alocației de hrană pentru consumurile colective din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Maramureș și a unităților de învățământ special de stat subordonate Consiliului Județean Maramureș;

22. Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei și a Statului de funcții al Muzeului Județean de Istorie și Arheologie Maramureș;

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli la Regia Autonomă „Aeroportul Internaţional Maramureş”, pe anul 2023;

24. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat reprezentanților Consiliului Județean Maramureş în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. ,,Drumuri – Poduri Maramureş“ S.A.;

25. Proiect de hotărâre privind stabilirea reprezentanților legali ai Consiliului Județean Maramureș în Adunarea Generală a Acționarilor la “Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Țibleș – Văratec”;

26. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea Comitetului pentru accelerarea procesului de dezinstituționalizare şi de prevenire a instituționalizării la nivelul Judeţului Maramureş, precum şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al acestuia.

Vlad HERMAN

Distribuie articolul
Adaugă un comentariu