Romaltyn intentioneaza sa investeasca in Romania 11 milioane de dolari – Tot atat ar fi valoarea taxelor si impozitelor locale daca intreprinderea va functiona

Pentru sedinta extraordinara a Consiliului Local Baia Mare ce are loc marti, Romaltyn Mining a pus la dispozitia alesilor locali o nota informativa in care prezinta in detaliu totalitatea investitiilor avute in vedere de societate, in perspectiva reluarii activitatii de obtinere a aurului pe baza de cianura.

Conform datelor furnizate de oficialii Romaltyn, valoarea investitiilor avute in vedere este de aproximativ 11 milioane dolari. Tot 11 milioane de dolari ar urma sa incaseze comunitatile locale de pe urma functionarii societatii, suma reprezentand impozite si taxe.

Statul roman ar urma sa incaseze 7,5 milioane dolari, ca redeventa, 16 milioane dolari, ca impozit pe profit, iar 3,5 milioane dolari, sub forma de impozite pe salarii. Conducerea Romaltyn are in vedere crearea a 150 de locuri de munca din activitati directe si 350 din activitati indirecte.

Vezi continutul notei informative, asa cum a fost ea prezentata executivului Primariei.

„NOTA INFORMATIVA

A. GENERALITATI

S.C. Romaltyn Mining S.R.L. este o societate comerciala cu sediul in Baia Mare, strada Victoriei nr. 77B, judetul Maramures.

Activitatea agentului economic susmentionat este codificata conform standardului de nomenclatura CAEN la pozitia 0729 – “Extractia altor minereuri metalifere neferoase” si se regaseste in Anexa nr. 1 la OUG 152/2005 la capitolul 2.5.a. (instalatii pentru producere de metale neferoase brute din minereuri concentrate sau materii prime secundare prin procese metalurgice, chimice sau electrolitice).

Activitatea S.C. Romaltyn Mining S.R.L. este cea de extragere a metalelor pretioase (aur si argint) din: deseuri miniere (sterile) rezultate din activitatea de extractie si preparare, pirite aurifere din stoc, minereuri si alte subproduse.

Uzina de procesare a materiilor prime (steril in principal) prin procedeul de cianurare, a inceput sa functioneze in septembrie 1999, avand la baza toate avizele, acordurile si autorizatiile prevazute de legea din perioada mentionata si de asemenea avand si Licenta de Concesiune pentru Exploatare nr. 1 din 1998 acordata de Agentia Nationala pentru Resurse Minerale (Autoritatea Guvernamentala), pentru sterilul din cele doua iazuri de steril (iaz Meda, iaz Central) si aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 437/1999 de aprobare a licentei.

B. MASURI PRIVIND CRESTEREA GRADULUI DE SIGURANTA IN FUNCTIONARE LUATE DE FOSTII ACTIONARI:

1.Dupa accidentul tehnic din anul 2000 cauzat de forta majora, fostii actionari au luat o serie de masuri suplimentare celor prevazute in proiectul de punere in functiune din anul 1999, in scopul cresterii gradului de siguranta in exploatare a instalatiilor pe intreg fluxul dupa cum urmeaza.

• Deschiderea circuitului apelor decantate din iaz prin evacuarea lor partiala in iazul in functiune al REMIN Baia Mare;

• Nivelarea digului de amorsare si realizare a parametrilor de functionare in siguranta a iazului (garda de 1,2 m si plaja de minim 20 m);

• Montarea unei pompe de mare capacitate (540 mc/h) suplimentara celor existente in statia principala;

• Instituirea regimului de urmarire speciala si cresterea exigentei pe linia monitorizarii intregii activitati.

2. Lucrari suplimentare executate in perioada 2000-2006:

• Sistem de dublare a evacuarii apelor decantate (sonda nr. 2);

• Statie de tratare a apei decantate din iaz;

• Buzunar de retentie a apelor din iaz in caz de avarie;

• Elaborarea proiectului de urmarire speciala;

• Montarea de piezometre la iaz pentru urmarirea curbei de exfiltratie a apelor retinute etc.

3. Alte lucrari care au concurat la cresterea gradului de siguranta in exploatare realizate, dintre care amintim:

• Realizarea unui sistem suplimentar de transfer a apelor din iazul Aurul catre iazul Flotatiei Centrale (Bozanta) al Companiei Remin;

• Masuri de monitorizare a activitatii de exploatare a iazului (mentinerea plajelor la latimi mai mari de 20 m; mentinerea garzii la inaltime peste 1.2 m; tinerea zilnica a evidentei unui bilant de apa pozitiv (volumele evacuate din iaz si retinute in sterilul depus sa fie mai mari decat cele afluente in iaz);

• Executarea unei linii de rezerva pentru evacuarea apei limpezite din iaz;

• S-au pus in functiune doua statii de epurare chimica a apelor decantate din iaz;

• S-a marit de 3 ori capacitatea de drenare a apei din peretii iazului prin reabilitarea drenajului pe intreg conturul iazului etc.

• In acest interval de timp societatea a avut cheltuieli, fara sa realizeze venituri, in valoare de 2,7 milioane USD pentru implementarea actiunilor si masurilor stabilite pentru repunerea in stare de siguranta a intregului sistem tehnologic al societatii.

• Probele tehnologice au durat pana la 31 octombrie 2002 iar cheltuielile efectuate de societate pentru realizarea tuturor actiunilor si masurilor stabilite pentru asigurarea functionarii in stare de siguranta au crescut cu 1.803.500 USD.

• In perioada 2002 – 2004 societatea a cheltuit din surse proprii pentru ecologizarea iazului Meda aproximativ 1,4 milioane USD.

C. MASURI PRIVIND CRESTEREA GRADULUI DE SIGURANTA IN FUNCTIONARE LUATE DE ACTUALII ACTIONARI:

La sfarsitul anului 2006 inceputul anului 2007 SC ROMALTYN MINING SRL a devenit propietarul activelor, care au fost cumparate ca un bloc functional, in conformitate cu Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, in baza procesului verbal de adjudecare din 23.11.2006.

Tranzactia a fost aprobata de catre Tribunalul Maramures sectia comerciala contencios administrativ si fiscal prin sentinta civila nr. 367/11.03.2008 prin carepai se aproba raportul final al lichidatorilor judiciari.

Dovada a interesului manifestat de actionari si conducerea SC ROMALTYN MINING SRL pentru cresterea in continuare a gradului de securitate in care se va desfasura activitatea, in raportul de amplasament se prevad si alte masuri, printre care, ca cele mai importante mentionez:

• executarea unei statii de decianurare in incinta uzinei care va prelua si prelucra intregul volum de tulbureala sterila rezultat din uzina si-l va deversa in iazul Aurul cu un continut cuprins intre 5-10 mg/l cianura libera;

• o statie independenta de epurare a apelor decantate din iaz care va deversa in Raul Lapus o apa cu continut maxim de 0,1 mg/l conform standardelor in vigoare;

• montarea de conducte noi pe culoarele de hidrotransport iaz Central – uzina si uzina – iaz Aurul;

• utilizarea in procesul de pretratare din incinta iazului Central a apei industriale fara introducerea de cianura in proces.

• Traversarea municipiului Baia Mare a tulburelii de la Iazul Central printr-o conducta de hidrotransport fara cianura;

• Introducerea in procesul de prelucrare, transport, decianurare si epurare a unor echipamente de automatizare, suplimentare celor existente, pentru controlul permanent si interventia rapida in caz de dereglare a parametrilor pe flux.

Valoarea estimata a acestor lucrari este de cca. 11 mil. USD.

Conform „Instructiunilor tehnice privind aplicarea si urmarirea masurilor stabilite in programul de conformare, planul de refacere a mediului si proiectul tehnic, precum si reglementarea modului de operare cu garantia financiara pentru refacerea mediului afectat de activitatile miniere” aprobate prin ordinul nr. 324/14 aprilie 2005, lucrarile de refacere a mediului afectat de activitatile miniere sunt cele prevazute in proiectul tehnic si planul initial de incetare a activitatii care se vor regasi anual in programele de lucrari.

Au fost intocmite proiecte tehnice si plan initial de incetare a activitatii pentru toate perimetrele dupa cum urmeaza:

• Proiect de inchidere a iazului Aurul EV-72 intocmit de Evolproteh;

• Planul initial de incetare a activitatii;

• Proiect tehnic de refacere a mediului Iaz Central;

• Planul initial de incetare a activitatii Iaz Central;

• Proiect tehnic privind dezafectarea uzinei de retratare a resurselor miniere din iazul Central si lucrari de ecologizare a amplasamentului;

Proiectele de mai sus au fost asumate de conducerea S.C. Romaltyn Mining S.R.L.

Centralizator al cheltuielilor de inchidere, refacerea mediului, monitorizare si de siguranta a functionarii iazului

1 Lucrari de cercetare proiectare, taxe acorduri, avize autorizatii – 88.400 euro

2 Lucrari de executat pana la atacarea celor de inchidere – 278.600 euro

3 Inchiderea si refacerea mediului la uzina de procesare – 780.000 euro

4 Dezmembrarea culoarului de conducte uzina procesare – iaz Aurul – 60.000 euro

5 Inchiderea si refacerea mediului la iazul Aurul – 2.358.000 euro

6 Inchidera si ecologizarea iaz Central + culoar conducte iaz-uzina – 410.000 euro

7 Inchiderea si ecologizarea carierei Hanau – Ilba – 37.000 euro

8 Inchiderea si ecologizarea carierei 11 Iunie – Nistru – 50.000 euro

9 Masuri de siguranta si organizatorice aplicate pe perioada imediat urmatoare si pana la inchiderea tuturor obiectivelor – – 1.540.000 euro

TOTAL: 5.602.000 euro

Astfel, in conditiile functionarii instalatiilor de retratare sterile s-ar obtine ca avantaje:

• Incasarea de catre statul roman a cca. 7.500.000 USD ca redeventa

• Incasarea de catre statul roman a cca. 16 mil. USD ca impozit pe profit

• incasarea de catre statul roman a cca 3.500.000 USD sub forma de impozite pe salarii etc.

• Incasarea de catre comunitatile locale a unor sume importante sub forma de impozite si taxe (estimate la 11 mil. USD)

• Crearea a cca. 150 noi locuri de munca in activitati directe directe si cca. 350 noi locuri de munca in activitati indirecte

• Functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor prin realizarea instalatiilor de detoxifiere a sterilului trimis la iaz precum si prin epurarea apelor limpezite evacuate din iaz

• Realizarea altor investitii cum ar fi statia de epurare apa decantata, statia de distrugere a cianurii, traseul de conducte incinta Romaltyn-iaz Aurul, deviere conducte in zona Meda etc. care ar aduce beneficii comunitatilor locale atat prin prisma dezvoltarii pe orizontala a firmelor ce vor concura la realizarea acestor obiective cat si prin incasare de catre comunitatile locale a unor sume suplimentare sub forma unor impozite si taxa

• Eliberarea si ecologizarea unei suprafete de teren de cca. 50 ha rezultate in urma retratarii sterilelor depuse pe iazul Central (Tautii de Sus)

• Monitorizare continua a activitatii de productie si epurare

• Realizarea activitatii de productie in conditiile respectarii legislatiei in vigoare la nivel European in ceea ce priveste protectia mediului si sanatatea populatiei

Concluzionand se pot aprecia urmatoarele;

Reluarea activitatii industriale se va face in conditii net superioare celor existente la data opririi instalatiei in iarna anului 2006.

Fata de elementele prezentate se apreciaza ca activitatea de productie a societatii Romaltyn Mining S.R.L. va fi reluata in conditii corespunzatoare in concordanta cu normele Comunitatii Europene, cu cerintele BAT, prevederile BREF si a legislatiei nationale in domeniu privind prevenirea accidentelor de munca si a impactelor negative asupra mediului generate de utilizarea cianurii in procesul tehnologic.

In aceste conditii se asigura fondurile necesare realizarii lucrarilor de inchidere si ecologizare astfel inacat impactl la terminarea lucrarilor sa fie minim si se asigura fondurile necesare monitorizarii amplasamentelor pe o durata de 30 ani.”

Ciprian DRAGOS

Foto: Ghita Porumb

Distribuie articolul
Adaugă un comentariu