Revista de Cultură ”Nord Literar” într-o nouă variantă grafică

A ieșit de la tipar numărul 233 al Revistei de Cultură ”Nord Literar”, într-o variantă grafică nouă, tipărită pe hârtie de o calitate superioară, având patru pagini color, cu un conținut care se menține la standarde ridicate.

În pagina destinată interpretărilor, criticul literar Mircea Popa realizează o cronică a volumului lui Săluc Horvat – ”Cronici și comentarii literare”, iar Mircea Muthu ne propune o analiză a volumului ”Scări și capcane”, aparținând lui Iustin Morariu.

Considerații despre limba română ca ”instrument, depozit și formă a gândirii” sunt prezentate în eseul președintei Filialei Cluj a Uniunii Scriitorilor, Irinei Petraș, iar pe aceeași pagină de ”Opinii”, Alexandru Jurcan aduce în atenție lumea lui Truman Capote.

Delia Muntean filtrează critic volumul lui Constantin Cubleșan ”Poezia de azi pe mâine”, iar Daniela Sitar-Tăut se apleacă asupra jurnalului ”Am trăit atât de puțin” aparținând Evei Heyman, una din victimele Holocaustului, care în acest volum ”condensează evenimente deosebit de dramatice, în special cele referitoare la persecutarea evreilor maghiarizați în perioada regimului hortyst”.

Ovidiu Pecican ne aduce pe tapet reflecțiile lui Mihail Sebastian asupra romanului, iar Gheorghe Pârja alege spre analiză volumul lui Cosmin Perța, ”Labiș, jurnal pierdut”, apărut la Editura Polirom, în colecția ”Biografii romanțate”. Raluca Hășmășan aduce un tribut critic lucrării istoricului literar Stan V. Cristea, unul dintre cei mai stăruitori cercetători ai operei lui Marin Preda, de la nașterea căruia s-au împlinit 100 de ani.

Un amplu spațiu este alocat actualității culturale, unde sunt readuse în atenție două evenimente importante și ecourile lor: concursul ”Cărțile Anului” și Zilele Revistei de Cultură ”Nord Literar”.  Managerul revistei Dana Buzura-Gagniuc punctează câteva elemente de strategie ale revistei din perspectiva apostolatului cultural, și nu numai.

Segmentul de poezie este bine reprezentat prin creațiile lui Ioan Baba și Nichita Danilov, laureatul celei de-a 43 ediții a Serilor de Poezie ”Nichita Stănescu” de la Desești. La fel și cel de traduceri, unde este prezentată poeta aromâncă Vanghea Mihanj Steryu și poezia sa tradusă de profesoara Angela Iosif.  Pagina de proză aparține lui Constantin Arcu.

Personalitatea lui Eugen Simion, considerat de Nicolae Manolescu ”cel mai important critic al literaturii noastre postbelice”, trecut în eternitate în 18 octombrie, este evocată de Mircea Popa.

Ana Olos aduce un omagiu Rodicăi Braga, trecând în revistă viața și opera scriitoarei, trecută la cele veșnice în 2022. Este publicată partea a doua a consistentului interviu al lui Echim Vancea cu Adrian Alui Gheorghe.

Nu lipsește eseul cinematografic al profesorului Nicolae Weisz, dedicat filmului ”Un tramvai numit dorință”, parodia lui Lucian Perța, dedicată poetului Nichita Danilor, prezentarea cărților și revistelor primite la redacție, precum și anunțarea următorului eveniment organizat de Revista de Cultură ”Nord Literar”: recitalul de sonete și videosonete aparținând poetului Adrian Munteanu.

Acest număr conține o pagină nouă ”Conexiuni”, unde inventatorul maramureșean de prestigiu Ștefan Marinca, în materialul ”Invenții fizice și metafizice. Descoperire și invenție” abordează și analizează invențiile din multiple perspective.

Poemul lunii aparține lui Echim Vancea, iar ilustrația, de care în fiecare număr se îngrijește artistul plastic Mircea Bochiș, cuprinde lucrări din creația lui Jàndi Dàvid, crea au făcut parte din expoziția dedicată artistului de galeria ”VARVEDO”.

Dana Buzura-Gagniuc

Manager „Nord Literar”

Distribuie articolul
Adaugă un comentariu