RECUPERĂRI BANI ȘI AMENZI – Controale în Maramureș la cei care încasează ajutoare sociale

Agenția Județeană de Plăți și Inspecție Socială a făcut publice datele referitoare la anul 2021 în ceea ce privește beneficiarii de ajutoare sociale. Potrivit celor de la AJPIS Maramureș, verificarea stabilirii și acordării ajutorului social și pentru identificarea măsurilor de creștere a ocupării persoanelor apte de muncă (campanie derulată în comun ANPIS-ANOFM) s-a făcut printr-o campanie derulată în comun ANPIS-ANOFM și care a vizat identificarea de măsuri de sprijin integrate pentru beneficiarii de ajutor social care se află în situații de vulnerabilitate (persoane inapte de muncă, persoane cu vârstă de pensionare sau care au în întreținere copii mici), pentru a le reduce gradul de vulnerabilitate, identificarea de soluții pentru creșterea gradului de ocupare în rândul beneficiarilor de ajutor social apte de muncă, îmbunătăţirea activităţii unităţilor administrative teritoriale în modul de acordare a beneficiilor de asistenţă socială.

Obiectivele generale ale campaniei au fost cele referitoare la identificarea oportunităţilor de creşterea ocupării persoanelor apte de muncă, precum
şi identificare a celor mai vulnerabile categorii de beneficiar, eficientizarea utilizării fondurilor în sistemul de asistenţă socială şi îmbunătăţirea
activităţii privind modul de acordare a beneficiilor de asistenţă socială, dar și reducerea erorii şi fraudei în cazul beneficiarilor – persoane apte de muncă.

„Verificările administrative a dosarelor VMG din UAT-urile controlate au scos în evidență următoarele aspecte: Raportat la controalele din anii anteriori se constată o îmbunătățire a activității de gestionare a a procesului de acordare și menținere a acestui tip de beneficiu În dinamică, se constată o diminuare ușoară a numărului de dosare cu excepția UAT-rilor în care se regăsesc comunități mari de romi. În totalul deficiențelor constatate, o pondere mai mare (implicit cu aplicare de măsuri) au avut-o neactualizarea fișelor de calcul cu salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, aferent lunii decembrie 2020 (2230 lei), ceea ce a condus la stabilirea incorectă a orelor de muncă de efectuat în folosul comunității de către persoanele apte de muncă din familiile beneficiarilor VMG, reevaluarea dosarelor pentru neprezentarea documentelor care atestă situația veniturilor și a componenței familiale sau, după caz, neactualizarea acestora și neefectuarea anchetelor sociale la 6 luni, așa cum este prevăzut în art. 14^1 din Legea nr. 416/2001.

Pe lângă activitățile mai sus amintite, inspectorii sociali au identificat 15 situații de persoane aflate în risc de excluziune socială. Pentru aceștia s-au realizat verificări la domiciliu și în funcție de necesități au fost propuse 6 măsuri de ameliorare a situației socio-economice. Ca urmare a deficiențelor constatate atât din verificarea administrativă a dosarelor beneficiarilor VMG cât și din verificarea obligațiilor ce revin primarilor/persoanelor cu
atribuții în gestionarea procesului de stabilire/acordare/menținere a dreptului, au fost dispuse 578 măsuri, au fost constituite 7 debite de recuperare a sumelor acordate necuvenit în cuantum de 10.832 lei și au fost aplicate 5 avertismente scrise. Toate măsurile au fost remediate în termenul de implementare dispus în procesele verbale de control”, precizează AJPIS Maramureș.

Totuși AJPIS Maramureș subliniază că în acele localități din județ în care au fost aplicate sancțiuni și dispuse măsuri, „s-a observat că doar monitorizarea fără controale în teren, în ultimii ani, a condus la gestionarea deficitară a dosarelor și implicit la acordarea de beneficii sociale
persoanelor neeligibile. Un impact pozitiv al acestui control, l-a reprezentat identificarea unor persoane beneficiare de VMG și nu numai, aflate în situaţie de vulnerabilitate crescută pentru care inspectorii sociali au oferit dispus măsuri integrate de sprijin și au consiliat lucrătorii din
primării oferindu-le suport în acest sens”.

În ceea ce privește verificarea respectării prevederilor legislaţiei în vigoare privind îndeplinirea condiţiilor legale de stabilire şi acordare a beneficiilor de asistență socială acordate famililor cu venituri reduse (VMG/ASF/AI), s-a urmărit verificarea respectării prevederilor legale privind întocmirea, aprobarea şi punerea în aplicare a planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă în folosul comunității, verificarea respectării prevederilor legale privind întocmirea, aprobarea şi punerea în aplicare a planului de activităţi sezoniere pe baza solicitărilor primite de la persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale sau întreprinderi familiale care au nevoie de forţă de muncă şi funcţionează pe raza unităţii administrativ-teritoriale, dar și verificarea respectării prevederilor legale privind verificarea îndeplinirii condiţiilor de
acordare şi menţinere a ajutorului social, a alocaţiei pentru susţinerea familiei şi a ajutorului de încălzire.

„Au fost verificate 37 UAT-uri din județul Maramureș, respectiv 4142 dosare de beneficii sociale respectiv Venit Minim Garantat- 1730 dosare; ASF- 2018 dosare, AI – 394 dosare. Nu au fost identificate situații de vulnerabilitate extremă, acest aspect datorându-se faptului că APLurile intervin în aceste cazuri in funcție de natura lor. Ca urmare a deficiențelor constatate atât din verificarea administrativă a dosarelor beneficiarilor VMG cât și din verificarea obligațiilor ce revin primarilor/persoanelor cu atribuții în gestionarea procesului de stabilire/acordare/menținere a dreptului, au fost dispuse 1076 măsuri, au fost constituite 3 debite de recuperare a sumelor acordate necuvenit în cuantum de 4310 lei și au fost aplicate 1 avertisment scris și o amendă în cuantum de 1000 lei. Toate măsurile au fost remediate în termenul de implementare dispus în procesele verbale de control.
Concluzionând, în ceea ce privește gestionarea beneficiilor de asistență socială, nu au fost constatate încălcări majore ale legislației în vigoare. Au fost însă, dispuse măsuri, pe acest palier de activitate, ca urmare a constatării unor situații punctuale, dar, fără a afecta continuitatea acordării beneficiului”, concluzionează AJPIS Maramureș.

Dragoș HOJDA

Distribuie articolul
Adaugă un comentariu