Recomandări ale ITM Maramureș pentru lucrători privind prevenirea infecției cu coronavirus în situația deplasărilor de serviciu

ITM Maramureș face câteva recomandări pentru lucrători privind prevenirea infecției cu noul coronavirus în situaţia deplasărilor pentru îndeplinirea sarcinilor de muncă.

Astfel, îndeplinirea sarcinilor de muncă implică efectuarea unor deplasări, precum cele:

de la domiciliu la locul de muncă organizat de angajator şi invers;

de la sediul firmei la locul de muncă sau de la un loc de muncă la altul;

de la sediul firmei la care sunteţi încadrat, ori de la orice alt loc de muncă organizat de firmă, la o altă persoană juridică sau fizică.

Pentru îndeplinirea îndatoririlor de serviciu în afara graniţelor ţării.

Prin anumite acţiuni greşite/omisiuni în cursul deplasărilor pe care le realizaţi pentru îndeplinirea sarcinilor de muncă, v-aţi putea expune la pericol de infecţie cu noul Coronavirus atât pe dumneavoastră, cât şi alte persoane cu care veniţi în contact.

Pentru a preveni infecţia cu noul Coronavirus (SARS-CoV-2) trebuie să efectuaţi deplasările necesare pentru îndeplinirea sarcinilor de muncă în conformitate cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, cu respectarea cerinţelor legale din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi a măsurilor de aplicare a acestora. Încercaţi să reduceţi la minim posibil numărul de deplasări/ delegaţii pentru îndeplinirea sarcinilor de muncă, iar acolo unde este posibil solicitaţi angajatorului efectuarea muncii la domiciliu sau telemunca.

Folosiţi, pe cât posibil, rute sau modalităţi alternative de transport pentru a evita zonele aglomerate, iar dacă  programul vă permite, folosiţi intervalele orare cu nivel scăzut de circulaţie a persoanelor.

Indiferent de modul de deplasare (pietonal, cu bicicleta, cu mijloace de transport în comun, cu autovehicul etc.) pentru îndeplinirea sarcinilor de muncă, pentru prevenirea COVID-19 trebuie să respectaţi următoarele obligaţii generale:

Nu vă abateţi nejustificat de la traseul normal de deplasare.

Efectuaţi transportul în condiţiile prevăzute de reglementările de securitate şi sănătate în muncă şi cu respectarea reglementărilor de circulaţie în vigoare.

Respectaţi măsurile de prevenire şi protecţie, în special a celor igienico-sanitare, precum şi instrucţiunile primite pentru prevenirea şi limitarea îmbolnăvirilor cu noul Coronavirus.

Utilizaţi corect echipamentul individual de protecţie acordat şi, după utilizare, înapoiaţi-l sau puneţi-l la locul destinat pentru păstrare. În cazul degradării sau al pierderii calităţilor de protecţie al echipamentului individual de protecţie, înlocuiţi-l cu unul nou.

Respectaţi măsurile luate pentru limitarea contactului dintre persoane, păstraţi distanţa de siguranţă, evitaţi pe cât posibil activităţile colective (evitaţi expunerea la contact direct/ interacţiune cu un număr mare de persoane, evitaţi zonele aglomerate etc.).

Utilizaţi corect echipamentele de transport, maşinile, aparatura, uneltele, substanţele periculoase şi alte mijloace de producţie.

Comunicaţi imediat angajatorului/lucrătorilor desemnaţi orice deficienţă a sistemelor de protecţie.

Utilizaţi corect dispozitivele de securitate proprii, în special ale maşinilor, aparaturii, uneltelor, instalaţiilor tehnice şi clădirilor.

Cooperaţi cu angajatorul/lucrătorii desemnaţi, pentru a le permite acestora să se asigure că mediul de muncă şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate.

Anunţaţi conducătorul locului de muncă şi/sau angajatorul cu privire la accidentele suferite de propria persoană.

La deplasarea cu autovehiculul pentru îndeplinirea sarcinilor de muncă, pentru prevenirea infecţiei cu noul Coronavirus se recomandă:

Utilizaţi echipamente de protecţie (spre ex: mască, mănuşi) dacă nu călătoriţi singur şi solicitaţi celorlalţi purtarea acestor echipamente.

Respectaţi igiena respiratorie corectă, în special dacă sunt şi alte persoane în autovehicul.

Respectaţi regulile de igienă personală recomandate de autorităţile din domeniul sănătăţii (spre exemplu: nu vă atingeţi ochii, nasul, gura dacă nu aveţi mâinile igienizate).

Utilizaţi materialele igienico-sanitare puse la dispoziţie de către angajator.

Aerisiţi des autovehiculul, în special atunci când călătoriţi şi cu alte persoane.

Verificaţi dacă s-a efectuat igienizarea periodică a instalaţiei de aer condiţionat auto.

Dezinfectaţi frecvent, cu soluţie pe bază de alcool sau clor, suprafeţele cu care intraţi în contact (volan, mânere, butoane etc.).

Îndepărtaţi obiectele care nu sunt necesare în interiorul autovehiculului, ale căror suprafeţe se pot contamina cu noul Coronavirus.

Respectaţi programul de lucru şi modul de realizare a deplasării stabilit de angajator pentru reducerea numărului de lucrători prezenţi în acelaşi timp la locul de muncă.

Evitaţi orice contact fizic (strângeri de mână etc.) cu persoanele cu care călătoriţi.

La deplasarea cu mijloace de transport în comun (spre exemplu: autobuz, troleibuz, tramvai, metrou, microbuz) pentru îndeplinirea sarcinilor de muncă se recomandă:

Utilizaţi echipamente de protecţie (spre ex: mască, mânuţi).

Respectaţi igiena respiratorie corectă, în special dacă sunt şi alte persoane în mijloacele de transport în comun.

Respectaţi regulile de igienă personală recomandate de autorităţile din domeniul sănătăţii (spre exemplu: nu vă atingeţi ochii, nasul, gura dacă nu aveţi mâinile igienizate).

Evitaţi zonele aglomerate, păstraţi distanţa de siguranţă faţă de ceilalţi călători din mijlocul de transport în comun (încercaţi să nu staţi faţă în faţă cu alte persoane), precum şi expunerea la contact direct/interacţiune cu alţi călători la urcarea/coborârea din mijloacele de transport în comun.

Respectaţi măsurile luate de regiile/societăţile de transport public local pentru limitarea contactului dintre persoane în staţii şi în mijloacele de transport în comun.

Respectaţi programul de lucru şi modul de realizare a deplasării stabilit de angajator pentru reducerea numărului de lucrători prezenţi în acelaşi timp la locul de muncă.

La deplasarea cu avionul pentru îndeplinirea sarcinilor de muncă se recomandă:

Utilizaţi echipamente de protecţie (spre ex: mască, mănuşi) pe tot parcursul zborului.

Respectaţi igiena respiratorie corectă, pe toată durata efectuării formalităţilor de înregistrare (check-in), îmbarcare/debarcare şi călătorie cu avionul.

Respectaţi regulile de igienă personală recomandate de autorităţile din domeniul sănătăţii (spre exemplu: nu vă atingeţi ochii, nasul, gura dacă nu aveţi mâinile igienizate).

Evitaţi aglomeraţia, expunerea la contact direct/interacţiune cu alţi călători şi păstraţi distanţa de siguranţă în timpul formalităţilor de check-in, îmbarcare/debarcare şi călătorie cu avionul.

Respectaţi măsurile luate de autorităţile aeroportuare pentru limitarea contactului dintre persoane.

Prezentaţi-vă la timp pentru formalităţile de check-in şi respectaţi cu stricteţe regulile şi indicaţiile personalului de bord (acordaţi atenţie instructajului făcut de personalul de zbor, respectaţi regulile de distanţare a locurilor între pasageri etc.).

Comunicaţi imediat angajatorului/ lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă despre care aveţi motive întemeiate să o consideraţi un pericol pentru securitatea şi sănătatea dumneavoastră.

ZiarMM

Distribuie articolul
Adaugă un comentariu