PROIECT – Valabilitatea pachetelor medicale pentru 2021-2022, prelungită până în martie 2023

Casa Națională de Asigurări de Sănătate a pus recent în dezbatere publică un proiect prin care termenul de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 – 2022 se prelungeşte până la data de 31 martie 2023.

Nu este singura noutate adusă de acest proiect lansat de CNAS. Potrivit documentului citat, medicii de familie au dreptul la o perioadă de vacanţă de până la 30 de zile lucrătoare pe an: „Pentru această perioadă modalitatea de acordare a serviciilor medicale pentru persoanele asigurate şi neasigurate înscrise pe listă, precum şi modalitatea de plată per capita şi pe serviciu a medicilor de familie se stabilesc prin norme.”

Apoi, tot medicii să actualizeze în format electronic – SIUI, la începutul contractului anual, lista persoanelor
asigurate și a persoanelor neasigurate înscrise pe listă, iar lunar, în vederea actualizării listelor proprii, să actualizeze în format electronic – SIUI lista cu persoanele care nu mai îndeplinesc condiţiile de asigurat şi persoanele nou-asigurate intrate pe listă, în condiţiile legii.”

Dragoș HOJDA

Distribuie articolul
Adaugă un comentariu