PROIECT OUG – Taxa de salubrizare va putea fi modificată oricand pe parcursul anului

Taxa de salubrizare nu este supusă regimului fiscal și poate fi ajustată sau modificată oricând pe parcursul anului, respectiv autoritățile administrației publice locale au competențe exclusive cu privire la elaborarea și aprobarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei de salubrizare pentru utilizatorii serviciului de salubrizare. Sunt două dintre noutățile care urmează a apare în Legea 101/2006, lege care urmează a fi modificată printr-un OUG pus recent în dezbatere publică de către Ministerul Dezvoltării.

Tot potrivit acestui proiect, sumele încasate din taxa de salubrizare se utilizează de către autoritățile administrației publice locale ale unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale la plata facturilor lunare emise de operator, la tariful în lei/tonă, pentru acoperirea costurilor de gestionare a cantităților de deșeuri provenite de la utilizatorii fără contract. Documentul mai prevede că autoritatea deliberativă a unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale are obligația să aprobe o taxă de salubrizare pentru separarea incorectă a deșeurilor municipale la un nivel de până la 2 ori mai mare decât taxa de salubrizare aplicată utilizatorilor care separă în mod corespunzător deșeurile.

Proiectul OUG mai vine și cu o serie de obligații pentru primării. Acestea vor trebui să implementeze un sistem integrat de gestionare, pe 4 fracții, a deșeurilor de hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile menajere, format din stații de sortare împreună cu puncte de colectare/sisteme de colectare individuală din ″poartă în poartă″, centre de colectare prin aport voluntar și insule ecologice digitalizate dotate cu recipiente/containere dedicate pentru colectarea separată a respectivelor deșeuri, inclusiv să atribuie, individual sau în asociere, contractele de delegare a gestiunii a activității de sortare și contractelor de delegare a gestiunii activității de colectare separată și transport separat al acestor deșeuri, să implementeze un sistem integrat de gestionare a deșeurilor reziduale din deșeurile municipale, format din instalații de tratare mecano-biologică și/sau depozite de deșeuri împreună cu puncte de colectare/sisteme de colectare individuală din ″poartă în poartă″, insule ecologice digitalizate dotate cu recipiente/containere dedicate pentru colectarea separată a deșeurilor reziduale, inclusiv să atribuie, individual sau în asociere, contractele de delegare a gestiunii activității de tratare mecano-biologică și/sau contractele de delegare a gestiunii activității de eliminare, prin depozitare, a deșeurilor reziduale din deșeurile municipale;

Tot administrațiile locale vor avea obligația să implementeze, până la 31 decembrie 2023, un sistem integrat de gestionare a bio-deșeurilor din deșeurile municipale, format din instalații de compostare și/sau instalații de digestie anaerobă împreună cu puncte de colectare/sisteme de colectare individuală din ″poartă în poartă″, centre de colectare prin aport voluntar, insule ecologice digitalizate dotate cu recipiente/containere dedicate pentru colectarea separată a bio-deșeurilor și/sau să doteze gospodăriile populației cu unități de compostare individuală, inclusiv să atribuie, individual sau în asociere, contractele de delegare a gestiunii activității de tratarea aerobă și/sau de tratare anaerobă a bio-deșeurilor colectate separat. În localitățile din județ va trebui implementată până la data de 1 ianuarie 2025, colectarea separată a deșeurilor textile, respectiv  până la data de 1 ianuarie 2025, colectarea separată a deșeurilor periculoase din deșeurile menajere.

„Înainte de atribuirea activității de colectare separată și transport separat al deșeurilor municipale, unitățile administrativ-teritoriale sau, după caz, sectoarele municipiului București sunt obligate să atribuie, individual sau în asociere, activitățile de sortare, tratare anaerobă/aerobă și/sau de eliminare, prin depozitare, a fracțiilor colectate separat de deșeuri municipale. Este interzisă prestarea de către operatori a activităților de sortare, tratare și/sau de eliminare, prin depozitare, a deșeurilor municipale fără contract de delegare încheiat cu unitatea administrativ-teritorială/sectorul municipiului București de pe raza căreia/căruia provin deșeurile. Sunt interzise orice înțelegeri între operatori prin care se stabilesc, direct sau indirect, tarifele de prestare a activităților de tratare și/sau de eliminare, prin depozitare, a deșeurilor municipale”, se mai precizează în proiect.

Dragoș HOJDA

Distribuie articolul
Adaugă un comentariu