PROIECT MODIFICARE COD RUTIER – Un control medical te va putea lăsa fără permisul de conducere

Ministerul Afacerilor Interne vine cu o serie de propuneri de modificare a Codului Rutier, iar printre aceste propuneri se numără și cea privitoare la evaluarea psihologică a șoferului. În proiectul mai sus amintit se arată că „examinarea medicală se realizează în scopul certificării aptitudinilor fizice și mentale ale unei persoane necesare conducerii unui autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai, iar evaluarea psihologică în scopul certificării capacităților psihologice necesare pentru a conduce autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie”.

„Orice medic, atunci când constată că o persoană, titulară a unui permis de conducere, aflată în evidența sau îngrijirea sa, prezintă simptome ce pot afecta capacitățile psihologice necesare pentru a conduce autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie, emite bilet de trimitere către o formă independentă de exercitare a activității de psiholog cu drept de liberă practică, în vederea realizării unei evaluări psihologice. Rezultatul evaluării psihologice, prin care se declară inapt psihologic pentru a conduce autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie un titular de permis de conducere, se comunică, în termen de o zi de la data evaluării de către psihologul care a efectuat-o, către poliția rutieră în a cărei rază teritorială își desfășoară activitatea. Ulterior primirii comunicării, poliția rutieră retrage permisul de conducere al persoanei respective, făcând mențiune despre aceasta în evidența permiselor de conducere reținute și a sancțiunilor aplicate conducătorilor de autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie. Măsura dispusă i se comunică, de îndată, titularului de permis de conducere.

Persoana al cărei permis de conducere urmează a fi retras nu mai are dreptul de a conduce de la data comunicării acestui fapt de către poliția rutieră. Permisul de conducere se predă poliției rutiere în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la această dată în vederea retragerii acestuia, până la încetarea cauzelor pentru care s-a luat această măsură. Rezultatul evaluării psihologice poate fi contestat în termen de 30 zile, la Comisia centrală medicală și psihologică în siguranța transporturilor”, se arată în respectivul proiect de lege.

MAI mai arată că „emiterea de către medic a biletului de trimitere în vederea evaluării psihologice în situația identificării unor simptome ce pot afecta capacitățile psihologice, permite psihologilor practicieni să identifice predispoziția conducătorilor de autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie privind încălcarea normelor rutiere și integrarea celor cu predispoziție mare în programe de intervenție, realizate în scopul diminuării comportamentului inadecvat.

Totodată, stabilirea aspectelor în discuție relevă tendințele de asumare a riscului, atitudinile față de respectarea normelor rutiere, creează posibilitatea identificării timpurii a manifestărilor agresive, relația dintre factorii de responsabilitate și comportament, fiind deosebit de importantă cunoașterea acestor aspecte pentru educarea, consilierea, reabilitarea participanților la trafic, cu efecte asupra creșterii siguranței rutiere”.

Dragoș HOJDA

Distribuie articolul
Adaugă un comentariu