NOUTĂȚI ȘI EXEMPLE – Cum se va calcula CASS-ul, venitul net din pensii și impozitul din această lună

Casa Națională de Pensii a făcut publice noutățile aferente lunii ianuarie a acestui an, oferind pensionarilor și un exemplu concret în acest sens pentru a înțelege mai bine modul cum se va aplica legislația începând cu luna ianuarie 2022. Pensionarii trebuie să știe că prevederile OUG nr.130/2021 au adus, printre altele, modificări și completări asupra Codului fiscal, cu implicații asupra veniturilor din pensii și a contribuției de asigurări sociale de sănătate aferentă veniturilor din pensii.

La art. XXIV pct. 2 din O.U.G. nr. 130/2021, care a modificat art. 100 alin.(1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, se stipulează că „venitul impozabil lunar din pensii se stabileşte prin deducerea din venitul din pensie a sumei neimpozabile lunare de 2.000 de lei și, după caz, a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorată potrivit prevederilor titlului V – Contribuţii sociale obligatorii”.

„Prevederile din Codul fiscal referitoare la cota de impozit utilizată, la obligaţia de calcul lunar a impozitului aferent veniturilor din pensii, la reţinerea şi la plata către bugetul de stat au rămas nemodificate. Potrivit art. XXIV pct. 7 din O.U.G. nr. 130/2021, care a modificat art. 132 alin.(2) din Codul fiscal, plătitorii de venituri din pensii au obligaţia depunerii Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate (declaraţia 112).

Conform art. XXV alin. (1) lit.c) din O.U.G. nr. 130/2021, stabilirea venitului impozabil lunar din pensii după noua formulă de calcul, precum şi declararea lunară a impozitului pe venitul din pensii, prin intermediul declaraţiei 112, se vor face cu veniturile realizate începând cu 1 ianuarie 2022.

Potrivit prevederilor art. 153 alin. (1) litera f2) și art. 155 alin. (1) litera a1) din Codul fiscal, așa cum au fost introduse de pct. 11 şi 13 al art. XXIV din O.U.G. nr. 130/2021, Casa Naţională de Pensii Publice, prin casele teritoriale de pensii, are calitatea de contribuabil/plătitor de venit la sistemul de asigurări sociale de sănătate, în cazul veniturilor din pensii, pentru partea care depăşeşte suma lunară de 4.000 de lei. În aceste condiţii, potrivit art. XXIV pct. 18 din O.U.G. nr. 130/2021, care a modificat art. 168 alin. (1) şi alin. (5) din Codul fiscal, coroborat cu art. XXIV pct. 16 din acelaşi act normativ, care a introdus art. 1573 în Codul fiscal, CNPP, prin casele teritoriale de pensii, are obligaţia de a calcula şi de a reţine la sursă contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care realizează venituri din pensii, pentru partea care depăşeşte suma lunară de 4.000 de lei”, precizează Casa Națională de Pensii.

De asemenea, calculul contribuţiei de asigurări sociale de sănătate se realizează prin aplicarea cotei de 10% asupra bazei lunare de calcul reprezentată de partea ce depăşeşte suma lunară de 4.000 de lei, pentru fiecare drept de pensie: „Potrivit art. XXIV pct. 19 din O.U.G. nr. 130/2021, care a modificat art. 169 alin.(1) lit. a) din Codul fiscal, declararea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate aferentă veniturilor din pensii se va face lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se plătesc aceste venituri, prin depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate (declaraţia 112)”.

„Conform art. XXV alin.(1) lit. c) din O.U.G. nr. 130/2021, calculul şi reţinerea la sursă a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate aferentă venitului din pensii, precum şi declararea lunară a acestei contribuţii, prin intermediul declaraţiei 112, se vor face cu veniturile realizate începând cu 1 ianuarie 2022.

Exemplu de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate, impozitului și venitului net din pensii:

Venitul brut din pensii aflat în plată în luna ianuarie 2022: 8.000 lei

Calculul contribuției de asigurări sociale de sănătate:

(8.000 lei – 4.000 lei) x 10% (cota cass) = 400 lei

Calcul impozit:

Venitul impozabil lunar din pensii (8000 lei – 2000 lei – 400 lei) = 5600 lei

5600 lei x 10% (cota de impozit) = 560 lei

Venitul net din pensii = 8000 lei – 560 lei (impozit) – 400 lei (cass) = 7040 lei”, concluzionează Casa de Pensii.

Dragoș HOJDA

Distribuie articolul
Adaugă un comentariu