MERGE LA VOTUL FINAL – Mai multe concedii medicale vor fi considerate vechime în muncă

Mai multe tipuri de concedii medicale vor fi considerate vechime în muncă. Proiectul de lege merge acum la votul final al deputaților, după care urmează promulgarea și publicarea în Monitorul Oficial al României. Este vorba despre propunerea legislativă pentru completarea articolului 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate.

Potrivit documentului, în acest sens, cu titlul exemplificativ, „constituie vechime în muncă/serviciu/specialitate/gradul
profesional perioada concediului pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea vârstei de 3 ani prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului şi prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, inclusiv cel acordat cadrelor militare în activitate, prin Legea nr. 138/1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil
din aceste instituţii, perioada concediului paternal, prin Codul muncii, perioadele în care funcţionarul public este desemnat să desfăşoare activităţi în cadrul unor misiuni diplomatice ale României ori în cadrul unor organisme sau instituţii ale Uniunii Europene sau în alte organisme sau instituţii de drept public internaţional, ca reprezentant al autorităţii sau instituţiei publice sau al statului român, pentru perioada respectivă, prin Codul administrativ, perioadele în care funcţionarul public este în concediu pentru creşterea copilului în
vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea vârstei de 3 ani, în concediu pentru îngrijirea copilului până la 7 ani, în cazul copilului cu handicap, în concediul de acomodare cu durata de maximum un an, care include şi perioada încredinţării copilului în vederea adopţiei; în concediu paternal; în desfăşurarea unei activităţi în cadrul unor organisme sau instituţii internaţionale pe perioadă determinată, tot prin Codul administrativ”.

În expunerea de motive la acestt proiect de lege se arată că „prin Codul muncii, constituie vechime în muncă inclusiv perioadele care nu presupun prestarea muncii ce face obiectul contractului individual de muncă, perioada concediului de îngrijitor acordat salariatului, perioada de probă, perioada participării la cursurile sau stagiile de formare profesională. În plus, constituie perioade de activitate prestată pentru stabilirea duratei concediului de odihnă anual următoarele perioade, care nu presupun prestarea muncii ce face obiectul contractului individual de muncă, perioada concediului pentru incapacitate temporară de muncă, perioada concediului de maternitate, perioada concediului paternal, perioada concediului de risc maternal, perioada concediului pentru îngrijirea copilului bolnav, în consecinţă, propunerea leeislativă completează Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 şi prevede că perioadele în care asiguratul beneficiază de concediile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 constituie vechime în muncă şi în serviciu, precum şi în specialitate şi se au în vedere la stabilirea drepturilor ce se acordă în raport cu acestea”.

„Aceste perioade sunt perioada concediului pentru incapacitate temporară de muncă, perioada concediului pentru carantină/izolare, perioada concediului pentru maternitate, perioada concediului de risc maternal, perioada concediului pentru îngrijirea copilului bolnav sau perioada concediului pentru îngrijirea pacientului cu afecţiuni oncologice. Prin prezenta propunere legislativă, foştii pacienţi – viitori supravieţuitori, femeile în stare de maternitate – viitoare mame şi îngrijitorii oamenilor în suferinţă, fie copii bolnavi fie pacienţi cu
afecţiuni oncologice se vor afla în aceeaşi situaţie cu oamenii care nu au avut niciodată acest statut în ceea ce priveşte drepturile ce se acordă în raport cu vechimea în muncă şi în serviciu, precum şi în specialitate în domeniile ocupării forţei de muncă şi al salarizării. Aceasta, cu atât mai mult cu cât, în baza legislaţiei în vigoare, anumitor categorii de oameni – e.g. părinţii care au în creştere copii în vârstă de până la 2 ani sau de până la 3 ani în cazul celor cu handicap, taţii care participă efectiv la îngrijirea copilului nou-născuţilor, îngrijitorii rudelor sau persoanelor cu care locuiesc în aceeaşi gospodărie şi care au nevoie de îngrijire sau sprijin personal ca urmare a unei probleme medicale grave -li se, recunoaşte deja vechimea în muncă şi în serviciu, precum şi în specialitate pe perioada asumării acestor responsabilităţi”, se arată în Expunerea de motive la acest proiect de lege.

Dragoș HOJDA

Distribuie articolul
Adaugă un comentariu