”Justiţie în pandemie” – recomandări ale MJ pentru reluarea activităţii în instanţe şi parchete

Ministerul Justiţiei a elaborat un document de politică publică, cu recomandări adresate magistraţilor, grefierilor şi personalului de specialitate, în vederea reluării activităţii complete a instanţelor de judecată şi parchetelor, după încetarea stării de urgenţă, informează AGERPRES.

Potrivit acestui document, dat publicităţii miercuri, MJ va continua aprovizionarea instanţelor de judecată şi a CSM cu echipamente de protecţie – măşti şi mănuşi chirurgicale, ochelari de protecţie sanitară şi chiar combinezoane de protecţie sanitară, pe lângă suplimentarea bugetelor instanţelor cu sume considerabile în vederea achiziţionării de către fiecare ordonator secundar şi terţiar de echipamente suplimentare celor primite din partea ministerului, pe măsură ce acestea se epuizează.

MJ susţine că a lăsat instanţelor şi parchetelor o largă marjă de acţiune în organizarea măsurilor de igienă şi protecţie sanitară speciale în contextul pandemiei, având în vedere că managementul instanţelor şi parchetelor, conducătorii acestora, cunosc cel mai bine particularităţile administrativ – funcţionale ale propriilor instituţii.

Se recomandă fiecărei instituţii din sistemul judiciar întocmirea unui plan de reluare graduală a activităţii, urmărind mai multe deziderate, printre care şi protecţia sanitară atât a propriilor magistraţi, grefieri şi personal de specialitate, cât şi a participanţilor la înfăptuirea actului de justiţie, cum ar fi părţile din incinta sălii de şedinţă, avocaţi, experţi.

Totodată, Ministerul Justiţiei subliniază necesitatea reluării activităţilor de urmărire penală şi de judecată, context în care apreciază că o serie de reguli cu caracter general se impun a fi respectate în continuare:

* respectarea distanţei sociale (minimum 1,5 m), cu referire inclusiv la personalul instanţelor/parchetelor, respectiv evitarea unor contacte directe care nu respectă distanţarea socială pentru o perioadă mai mare de 15 minute, recomandare care se poate implementa prin luarea unor măsuri în funcţie de specificul fiecărei organizaţii judiciare, structura personalului, infrastructura proprie, calitatea managementului judiciar şi juridic;

* desfăşurarea activităţii în intervale orare diferite, utilizând chiar şi ziua de sâmbătă, după caz;

* limitarea accesului publicului în sala de judecată, chiar dacă şedinţele rămân publice, astfel încât să poată fi respectate regulile de distanţare socială;

* limitarea numărului de cauze pe şedinţa de judecată, prin planificarea şedinţelor de judecată la intervale mai scurte de timp în raport cu uzanţele de până la ivirea situaţiei de urgenţă;

* citarea părţilor/participanţilor la procedurile judiciare la intervale de timp prestabilite şi informarea prin orice mijloace a cetăţenilor în legătură cu necesitatea observării intervalului orar consemnat în cuprinsul citaţiei, fapt ce presupune un studiu al şedinţelor de judecată, respectiv al activităţilor de urmărire penală sau a altor activităţi conexe, aprofundat, de natură a permite planificarea la intervale de timp diferite a cauzelor judiciare în funcţie de complexitatea probatoriului, numărul martorilor, experţilor, numărul participanţilor, inculpaţilor, suspecţilor, reclamanţilor, pârâţilor, avocaţilor;

* prioritizarea soluţionării cauzelor care se judecă fără citarea părţilor, inclusiv intercalarea acestor cauze între cele „comune” aflate pe lista de şedinţă, pentru descongestionarea spaţiilor;

* prioritizarea cauzelor judiciare/reducerea numărului cauzelor de pe rolul instanţelor, cu respectarea/observarea principiilor care guvernează procesul penal şi procesul civil;

* utilizarea sistemului de videoconferinţă, dacă acesta este tehnic posibil şi în măsura în care natura şi obiectul cauzei judiciare sunt compatibile cu acest sistem;

* impunerea portului de măşti/mănuşi/echipamente de unică folosinţă şi folosirea de biocide şi produse dezinfectante pentru personalul din cadrul instanţelor şi parchetelor;

* încurajarea celor care pot lucra de acasă, în măsura în care pot efectua o parte din activitate în acest mod;

* instituirea obligativităţii de a purta echipament de protecţie şi/sau montarea de panouri despărţitoare din plexiglas în ipoteza în care distanţa socială nu poate fi asigurată (măsura se poate institui în birourile în care funcţionează mai multe persoane şi nu există posibilitatea relocării acestora în alte spaţii, precum şi în boxele amenajate pentru persoanele aflate în stare de reţinere sau arestare preventivă). Panourile de plastic pot fi imaginate şi pentru momentul nepublic al deliberării în situaţia completelor colegiale;

* obligativitatea purtării de măşti/mănuşi de protecţie în interiorul instituţiilor judiciare;

* suspendarea activităţilor la anumite intervale de timp pentru aerisirea sau dezinfectarea spaţiilor de lucru/săli de şedinţă, săli de audiere;

* plasarea serviciilor care deservesc publicul în spaţii mai mari decât cele obişnuite de lucru (ex. o registratură mutată într-o sală de judecată, în funcţie de infrastructura instanţelor/parchetelor);

* identificarea persoanelor vulnerabile din fiecare colectiv (persoanele cu afecţiuni medicale, atestate de către medic) şi utilizarea acestor persoane în activităţi individuale/independente sau în regim de telemuncă;

* autoizolarea la domiciliu a persoanelor care prezintă simptome de îmbolnăvire (febră, tuse), până la clarificarea stării de sănătate şi diseminarea acestor informaţii în colectivul de muncă;

În legătură cu accesul în sediile instanţelor/parchetelor, MJ recomandă următoarele măsuri:

* interzicerea accesului persoanelor care au simptome de COVID-19 sau care au fost în contact cu un bolnav de COVID-19 în ultimele 14 zile, sens în care se poate imagina un chestionar de completat la intrarea în instituţie, cu întrebări clare şi simple;

* delimitarea în pardoseli cu benzi colorate vizibil a sensurilor de intrare şi de ieşire, iar, corelativ, crearea unor aşa numite sensuri unice, în măsura în care este posibil;

* delimitarea în pardoseli cu benzi colorate vizibil a distanţei de 1,5 m care trebuie respectată pentru accesul la serviciile care deservesc publicul (arhivă, registratură) şi stabilirea de reguli de acces clare, putându-se avea în vedere pentru început, inclusiv, prelungirea programului de lucru cu publicul;

* interzicerea accesului în birourile instanţelor/parchetelor a persoanelor din afara instituţiilor, dacă nu există permisiunea personalului şi dacă interesul vizitelor nu se justifică pe chestiuni de interes profesional;

* limitarea în timp a prezenţei justiţiabililor în sediul instanţelor/parchetelor după finalizarea dosarului/operaţiunii care a necesitat prezenţa lor în acel loc, respectiv impunerea părăsirii în cel mai scurt timp a sediului instituţiei;

* utilizarea termoscanerelor la intrarea în instituţiile judiciare cu trafic mare de persoane;

* instalarea la instanţele/parchetele cu trafic mare de tuneluri de dezinfectare;

* creşterea frecvenţei la care se desfăşoară igienizarea şi aerisirea spaţiilor de desfăşurare a activităţii;

* în materie penală, în continuare, se impun restricţii în legătură cu transportul la instanţe al deţinuţilor, acesta urmând a fi autorizat doar pentru cazuri bine justificate, transportul de loturi mari de persoane impunându-se a fi evitat, sistemul de videoconferinţă fiind cel indicat în astfel de cazuri;

* comunicarea actelor de procedură pe cale electronică, sens în care participanţilor la procedurile judiciare li se vor solicita adrese de email/whatsapp etc.

Ministerul Justiţiei recomandă amânarea stagiilor de practică sau a internshipurilor atât la instanţe, cât şi la parchete.

În egală măsură, Ministerul Justiţiei consideră că alte măsuri impun intervenţia CSM, pentru modificarea Regulamentelor de funcţionare/organizare a instanţelor şi parchetelor.

De asemenea, unele măsuri presupun achiziţii de materiale, bunuri, context în care (exceptând Ministerul Public, ordonator principal de credite cu atribuţii relative la administrarea parchetelor) Ministerul Justiţiei a alocat Curţilor de Apel sume de bani corespunzătoare luării măsurilor necesare pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi asigurarea disciplinei sanitare.

Astfel, până în prezent, suma utilizată de către Curţile de Apel pentru achiziţionarea materialelor de protecţie SARS-CoV-2 a fost de 1.248.613 lei. De asemenea, Curţile de Apel au la dispoziţie suma de 1.972.553 lei, cu aceeaşi destinaţie.

La data de 15 aprilie, MJ a transmis instanţelor judecătoreşti o adresă prin care s-a solicitat comunicarea necesarului de echipamente de protecţie ce trebuie achiziţionate în completarea stocurilor necesare instanţelor, în vederea desfăşurării activităţii în siguranţă în sălile de şedinţă pentru următoarele 30 de zile.

Conform MJ, din răspunsul la această adresă a rezultat că instanţele nu au utilizat integral sumele alocate.

Distribuie articolul
Adaugă un comentariu