ÎN DEZBATERE – Vizați sunt cei cu extinderile de la parterul blocurilor de locuinţe, balcoane şi alte construcții

Primăria Baia Mare a lansat în dezbatere publică proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea HCL 26/2018 privind stabilirea redevenţelor datorate pentru terenurile aparţinând Municipiului Baia Mare ocupate de extinderile de la parterul blocurilor de locuinţe, balcoane şi pentru alte construcţii de acelaşi tip.

Din raportul de fundamentare la acest proiect de hotărare aflăm că „de la data adoptării HCL 26/2018 mai multor agenţi economici şi persoane fizice li s-au aprobat, prin Hotărâri ale Consiliului Local, punerea în legalitate a diverselor construcţii neautorizate şi concesionarea/închirierea terenului ocupat de acestea”.

„Pentru menţinerea unor extinderi/parte din extindere,balcoane/parte din balcoane sau alte construcţii, realizate fără Autorizaţie de Construire sau cu depăşirea suprafeţei concesionate la parterul blocurilor de locuinţe transformate în spaţii cu altă destinaţie, prin HCL 26/2018 s-a stabilit ca sumă datorată pentru concesionare să fie de 5 ori redevența aprobată, pe o perioadă de 10 ani. Aceasta se actualizează anual cu indicele inflaţiei. Sumele stabilite și majorate de 5 ori sunt foarte mari, iar în actualele condiții economice și în cazul persoanelor fizice precum și a celor juridice acest fapt a determinat existența unor discrepanțe între contractanții aceleiași suprafețe de teren, determinând pe cei în cauză să nu mai facă demersurile pentru reglemantarea situației și intrarea în legalitate, astfel propunem ca după o perioadă mai scurtă, la cerere, să revină redevenţa la valoarea iniţială stabilită de concedent pentru terenurile concesionate, avându-se în vedere că uneori depăşirea suprafeţelor concesionate s-a datorat unei erori de amplasare şi construire, sau în foarte multe cazuri ca urmare a modificării reglementărilor privind întăbularea construcțiilor”, precizează administrația locală.

Știm că la această dată există în evidență un număr de 38 contracte de concesiune sau închiriere aflate
sub incidența acestor tarife majorate de 5 ori: „Drept urmare o reducere a perioadei pentru cei care au intrat în legalitate și au întăbulat construcția este benefică încurajând intrarea în legalitate cu aceste construcții, totodată
încurajând și alte persoane aflate în situații asemănătoare să realizeze documentațiile pentru intrarea în legalitate cu astfel de terenuri și construcții. Totodată pentru uniformizarea modului de calcul al penalităților respectiv frecvența de achitare a acestor sume propunem introducerea condițiilor de la art.IV al proiectului de hotărâre, inclusiv condiția ca această hotărâre să se aplice pentru toate tipurile de contracte având ca obiect terenuri ale municipiului, încheiate până la data prezentei și ulterior”.

Apoi, consilierii locali vor accepta sau nu ca „pentru terenul aferent unei extinderi, situată la parterul blocurilor de locuinţe transformat în spaţiu cu altă destinaţie, sau a unei alte construcţii, realizate cu depăşirea suprafeţei concesionate sau fără Autorizaţie de Construire, pentru care, în vederea punerii în legalitate, s-a aprobat
concesionarea, se va achita minim 3 ani, de la data contractului, de 5 ori redevenţa stabilită la art.1 din
HCL 26/2018, indexată anual cu indicele inflaţiei când acesta este pozitiv.

După cei 3 ani, pentru perioada rămasă din contract, la cerere, cu condiţia să fi obţinut Autorizaţia de Construire pentru punerea în legalitate a construcţiei și întabularea construcției, în baza unui act adiţional la contractul iniţial se va achita redevenţa stabilită la art.1 din HCL 26/2018, indexată anual cu indicele inflaţiei când acesta este pozitiv. Până la îndeplinirea condiției intrării în legalitate cu constructia și întăbularea acesteia, plata redevenței majorate de 5 ori se va plăti în continuare până la expirarea contractului”.

Apoi, tot conform proiectului de hotarare „ Pentru toate contractele de închiriere, concesiune, superficie încheiate de Municipiul Baia Mare care au ca obiect terenuri apartinând Municipiului Baia Mare sau care sunt în administrarea legală a Consiliului Local al Municipiului Baia Mare, întârzierile la plată se vor penaliza cu 0,02 % pentru persoane fizice, respectiv 0,04 % pentru persoane juridice, pentru fiecare zi de întârziere din suma datorată, penalizare ce se va aplica din ziua următoare celei în care obligația devenea scadentă”.

Dragoș HOJDA

Distribuie articolul
Adaugă un comentariu