ÎN CURAND – Durata concediului paternal va crește. Apar și alte noutăți

O directivă europeană apărută în 2019 trebuie în acest an implementată de autoritățile romane. Conform acesteia, durata standard a concediului paternal va crește de la cinci zile lucrătoare la zece zile lucrătoare. Tot de zece zile lucrătoare vor beneficia și tații care satisfac serviciul militar. Indemnizația pentru concediul paternal va fi supusă impozitării și plății contribuțiilor sociale obligatorii conform Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Important de precizat este că în cazul în care tatăl copilului nou-născut a obţinut atestatul de absolvire a cursului de puericultură, durata concediului paternal se majorează cu 5 zile lucrătoare.

Directiva amintită mai sus a stabilit cerințe minime privind concediul de paternitate, concediul pentru creșterea copilului, concediul de îngrijitor și formulele flexibile de lucru pentru lucrătorii care sunt părinți sau îngrijitori: „Prin
facilitarea concilierii vieții profesionale și a vieții de familie a unor astfel de părinți și îngrijitori, prezenta directivă
ar trebui să contribuie la îndeplinirea obiectivelor desprinse din tratat referitoare la egalitatea dintre bărbați și
femei în ceea ce privește șansele pe piața muncii, egalitatea de tratament la locul de muncă și promovarea unui
nivel ridicat al ocupării forței de muncă în Uniune”.

„Ținând cont de faptul că majoritatea taților nu fac uz de dreptul lor la concediu pentru creșterea copilului sau
transferă o parte considerabilă a acestuia mamelor, prezenta directivă prelungește de la una la două luni perioada
minimă de concediu pentru creșterea copilului care nu poate fi transferată de la un părinte la celălalt, pentru
a încuraja tații să efectueze un concediu pentru creșterea copilului, menținând în același timp dreptul fiecărui
părinte la cel puțin patru luni de concediu pentru creșterea copilului, astfel cum se prevede în Directiva
2010/18/UE. Faptul de a garanta că cel puțin două luni de concediu pentru creșterea copilului sunt disponibile
exclusiv pentru fiecare părinte în parte și că acestea nu pot fi transferate celuilalt părinte are drept scop să
încurajeze tații să facă uz de dreptul lor la acest concediu. De asemenea, se promovează și facilitează astfel
reintegrarea mamelor pe piața forței de muncă după o perioadă de concediu de maternitate și de concediu pentru
creșterea copilului.

Pentru a oferi șanse mai mari de a rămâne în câmpul muncii bărbaților și femeilor care au responsabilități de
îngrijire, fiecare lucrător ar trebui să aibă dreptul la un concediu de îngrijitor de cinci zile lucrătoare pe an. Statele
membre pot decide ca un astfel de concediu să poată fi efectuat în perioade de una sau mai multe zile lucrătoare,
pentru fiecare caz. Pentru a ține cont de sistemele naționale diferite, statele membre ar trebui să poată aloca
concediul de îngrijitor cu ajutorul unei perioade de referință, alta decât un an, în funcție de persoana care are
nevoie de îngrijire sau sprijin sau în funcție de caz. Se preconizează o creștere continuă a nevoilor în materie de
îngrijire cauzată de îmbătrânirea populației și, în consecință, o creștere concomitentă a prevalenței deficiențelor
legate de vârstă. Statele membre ar trebui să țină cont de creșterea nevoilor în materie de îngrijire atunci când își
elaborează politicile în domeniul îngrijirii, inclusiv în ceea ce privește concediul de îngrijitor. Statele membre sunt
încurajate să acorde dreptul la concediul de îngrijitor și pentru alte rude, cum ar fi bunicii ori frații sau surorile.
Statele membre pot solicita un certificat medical prealabil care să ateste necesitatea unei îngrijiri semnificative sau
a sprijinului dintr-un motiv medical grav”, se arată în Directia europeană din 2019.

Potrivit prevederilor legale, sancțiunea pentru neacordarea concediului paternal de către angajatori va fi amendă cuprinsă între 4.000 și 8.000 de lei.

Dragoș HOJDA

Distribuie articolul
Adaugă un comentariu