ÎN CURAND – Contractele de închiriere pentru locuințele ANL se vor prelungi pe perioade de cate cinci ani

Parlamentarii vor să schimbe legea privind închirierea locuințelor ANL. Mai exact, aceste contracte se vor putea prelungi pe o perioadă de cinci ani, nu de un an, cum este în prezent. Proiectul de lege va merge la votul deputaților, propunerea fiind de adoptare.

„După expirarea perioadei contractuale, prelungirea contractului de încheiere se face, succesiv, pe perioade de cate 5 ani. Locuințele pentru tineri destinate închirierii, inclusiv cele construite și destinate în mod exclusiv închirierii tinerilor specialiști din învățămant sau sănătate, se pot vinde titularilor contratelor de închiriere numai la solicitarea acestora, după expirarea a minimum 6 ani de la data încheierii primului contract de închiriere către același titular și/sau către persoana în beneficiul căreia s-a continuat închirierea în condițiile legii, fără ca vanzarea să fie condiționată de varsta solicitantului sau după minimum un an de la data încheierii primului contract de închiriere, cu condiția consemnării interdicției de vanzare pe o perioadă de 5 ani de la data dobandirii acestora la înscrierea dreptului de proprietate în cartea funciară”, se precizează în proiectul de lege.

Inițiatorii acestui proiect spun că prelungirea contractului de închiriere pe perioade de cate 5 ani va fi de ajutor chiriașilor, „în sensul în care valabilitatea contractului pe o periodă de 5 ani ajută în situația încheierii contractelor de utlități și obținerea vizei de flotant, restul actelor cerute prin legislația în vigoare urmand a fi depuse anual, în vederea reactualizării datelor„.

Dragoș HOJDA

Distribuie articolul
Adaugă un comentariu