FORMULARUL 212 – ANAF îți spune cum trebuie să îl completezi

Maramureșenii trebuie să ia în calcul formularul 212 „Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice” în anul 2024. Prin OPANAF 6/2024 a fost aprobat noul model, instrucțiunile de completare și de depunere în anul 2024 a formularului mai sus amintit, declaraţia unică urmând a se completa şi se depune de către persoanele fizice care în anul de impunere au realizat, individual sau într-o formă de asociere, venituri/pierderi din România sau/şi din străinătate şi care datorează impozit pe venit şi contribuţii sociale obligatorii, potrivit prevederilor Codului fiscal.

„Declaraţia se depune şi de către profesionişti şi persoanele fizice care obţin venituri exclusiv din drepturile de autor şi drepturile conexe care au beneficiat de indemnizaţia prevăzută la art. 3 din OUG nr. 132/2020 , cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice care nu realizează venituri şi care optează pentru plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, persoanele fizice prevăzute la art. LXI alin. (2) şi (3) din O.U.G. nr. 115/2023, în cazul în care s-a utilizat un alt nivel al salariului minim garantat în plată decât cel de 3.000 lei prevăzut în H. G. nr. 1.447/2022 pentru stabilirea salariului minim brut pe ţară garantat în plată. Și în anul 2024 , baza anuală de calcul al CAS la persoanele fizice care realizează venituri din activități independente și din drepturi de proprietate intelectuală, cu excepția veniturilor prevăzute la art.72, alin.(3) din Codul Fiscal, o reprezintă venitul ales de contribuabil, care nu poate fi mai mic decât nivelul de 12 salarii minime brute pe ţară în vigoare la termenul de depunere a Declaraţiei unice (D 212)- Capitolul II. Date privind impozitul pe veniturile estimate/norma de venit a se realiza în România şi contribuţiile sociale datorate , în cazul veniturilor realizate, cuprinse între 12 salarii minime brute pe ţară inclusiv şi 24 de salarii minime brute pe ţară, nivelul de 24 de salarii minime brute pe ţară în vigoare la termenul de depunere a Declaraţiei unice (D 212) – Capitolul II. ,în cazul veniturilor realizate cel puţin egale cu 24 de salarii minime brute pe ţară.
Cota de contribuție de asigurări sociale este 25%”, precizează ANAF.

Ca și element de noutate, începând cu anul 2024, persoanele fizice care realizează venituri din activități independente, din una sau mai multe surse, datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate, în cotă de 10%, la o bază anuală de calcul egală cu venitul net anual realizat/brut sau norma anuală de venit, respectiv norma anuală de venit ajustată, după caz, care nu poate fi mai mare decât cea corespunzătoare unei baze anuale de calcul egală cu nivelul de 60 de salarii minime brute pe ţară în vigoare la termenul de depunere a declaraţiei unice.

„În situaţia în care baza anuală de calcul este mai mică decât cea corespunzătoare unei baze de calcul egale cu nivelul de 6 salarii minime brute pe țară, persoanele fizice care realizează venituri din activități independente, datorează o diferenţă de CASS până la nivelul celei corespunzătoare bazei de calcul egală cu 6 salarii minime brute pe țară. Diferenţa de CASS nu se datorează în cazul în care, în anul fiscal precedent , persoana fizică a realizat venituri din salarii și asimilate salariilor la un nivel cel puţin egal cu 6 salarii minime brute pe țară, în vigoare în perioada în care au realizat veniturile; sau din cele prevăzute la art. 155 alin. (1) lit.c)-h) din Codul Fiscal, pentru care datorează CASS la un nivel cel puţin egal cu 6 salarii minime brute pe ţară.

Baza anuală de calcul al CASS în cazul persoanelor fizice care în anul 2024 realizează venituri din cele prevăzute la art. 155 alin. 1) lit. c) – h) din Codul fiscal (venituri din drepturi de proprietate intelectuală, din asocierea cu o persoană juridică plătitoare de impozit pe profit sau impozit pe veniturile microîntreprinderilor, din cedarea folosinței bunurilor, din activități agricole, silvicultură și piscicultură definite la art.103 din Codul Fiscal, din investiții și din alte surse) a căror valoare cumulată este cel puțin egală cu 6 salarii minime brute pe țară , în vigoare la termenul de depunere a Declarației unice – Capitolul II, astfel: nivelul a 6 salarii minime brute pe ţară, în vigoare la termenul de depunere a declaraţiei unice D 212 -Capitolul II, în cazul veniturilor realizate cuprinse între 6 salarii minime brute pe ţară inclusiv şi 12 salarii minime brute pe ţară, nivelul de 12 salarii minime brute pe ţară, în vigoare la termenul de depunere a declaraţiei unice D 212 -Cap II, în cazul veniturilor realizate cuprinse între 12 salarii minime brute pe ţară, inclusiv şi 24 de salarii minime brute pe ţară sau nivelul de 24 de salarii minime brute pe ţară, în vigoare la termenul de depunere a declaraţiei unice D 212 -Capitolul II, în cazul veniturilor realizate cel puţin egale cu 24 de salarii minime brute pe ţară .
În anul 2024, termenul de depunere a declarației unice în vederea declarării venitului realizat şi stabilirii/definitivării impozitului anual pe venit şi a contribuţiilor sociale este 27 mai 2024”, mai precizează ANAF.

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj-Napoca recomandă depunerea Declarației unice prin intermediul serviciului „Spaţiul privat virtual”, disponibil pe portalul www.anaf.ro, prin intermediul serviciului „Depunere declaraţii”, disponibil pe portalul www.e-guvernare.ro pe baza certificatului digital calificat;
De asemenea, declaraţia se poate depune în format letric, direct la registratura organului fiscal sau prin poştă, cu confirmare de primire.
Dragoș HOJDA

Distribuie articolul
Adaugă un comentariu