ERA DE ASTEPTAT- Petrova va fi carantinata zonal

Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Maramures a anuntat ca se asteapta de la Bucuresti decizia de carantinare zonala a localitatii Petrova.

Perioada de carantină zonală este de 14 zile, iar regulile și măsurile care trebuie respectate de către toate persoanele care au domiciliul/reședința sau tranzitează comuna Petrova sunt următoarele:
Se interzice intrarea/ieșirea din comuna Petrova, județul Maramureș prin alte zone și căi de acces decât cele deschise circulației publice de pe drumurile naționale, județene, comunale și forestiere;
Se interzice organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive etc.) în spații închise și deschise;
Se interzice organizarea de evenimente și/sau activități private pentru copii în spații închise, cum ar fi locuri de joacă, spații de tip after-school etc.;
Se interzice activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, inclusiv al teraselor, în interiorul și exteriorul clădirilor (se pot comercializa produse alimentare în regim catering – livrare la domiciliu);
Se interzice activitatea cu publicul a structurilor de primire turistice, cu excepția cazării persoanelor care efectuează deplasări în interes profesional;
Se interzice organizarea și desfășurarea activităților de tipul spectacolelor și/sau concertelor;
Se interzice organizarea și desfășurarea activităților culturale, științifice, artistice sau de divertisment în spații închise sau deschise;
Sunt interzise activitățile și competițiile sportive, individuale sau colective, care se desfășoară în spații închise sau deschise, cu excepția celor profesioniste organizate de federațiile de profil.
Se interzice, în intervalul orar 6.00-20.00 circulația tuturor persoanelor în afara locuinței/gospodăriei, cu următoarele excepții:
a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;
b) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor, precum și bunuri necesare desfășurării activității profesionale;
c) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;
d) deplasările scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a persoanelor (cu excluderea oricăror activități sportive de echipă), cât și pentru nevoile animalelor de companie/domestice;
e) deplasarea în scopul donării de sânge/plasmă la centrele de transfuzie sanguină;
f) deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat;
g) deplasarea pentru realizarea de activități agricole;
h) deplasarea producătorilor agricoli pentru comercializarea de produse agroalimentare;
i) îngrijirea sau administrarea unei proprietăți din altă localitate;
j) participarea la programe sau proceduri în centrele de tratament;
k) pentru achiziția, service-ul, efectuarea ITP sau alte operațiuni de întreținere a vehiculelor, activități care nu pot fi efectuate în localitatea de domiciliu;
l) eliberarea de documente necesare pentru obținerea unor drepturi prevăzute de lege;
m) alte motive justificative precum: îngrijirea/însoțirea copiilor/membrilor de familie; îngrijirea unei/unui rude/afin sau persoane aflate în întreținere, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori deces al unui membru de familie;
n) participarea la activități religioase;
o) deplasări ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval se suprapune cu perioada interdicției, cum ar fi cele efectuate cu trenul, avionul, autocare sau alte mijloace de transport persoane și care poate fi dovedit prin bilet sau oricare altă modalitate de achitare a datoriei;
p) deplasări ale persoanelor pentru administrare de vaccin împotriva SARS-CoV-2.
‼️Se limitează programul de lucru cu publicul al operatorilor economici din domeniul comercializării de bunuri alimentare și nealimentare până la ora 20.00, cu excepția farmaciilor și a stațiilor de distribuție carburant care vor avea program nonstop și în care personalul de serviciu va deservi clienții la geam.
‼️Se limitează numărul de persoane în incinta magazinelor, cu respectarea normelor de distanțare fizică, cu asigurarea pentru clienți a unei suprafețe de 4 mp (din suprafața utilă a magazinului) și cu păstrarea distanței de 2 m între persoane.
‼️ Conform ordinului comun ME și MS nr.3235/93/2021, cu modificările și completările ulterioare, cursurile din unitățile de învățământ preuniversitar se vor desfășura, în această perioadă, doar în sistem online.
Se permite tranzitarea comunei Petrova pentru cetățenii care nu au domiciliul pe raza acesteia, fiind interzisă oprirea/staționarea în localitate.
Se permite oficierea slujbelor religioase cu caracter privat (botezuri, cununii, înmormântări etc.) în lăcașurile de cult, cu participarea a maximum 16 persoane (număr ce include și persoanele care oficiază slujba religioasă).
Se permite accesul credincioșilor în lăcașurile de cult pentru rugăciuni cu caracter individual, astfel încât să fie asigurată o suprafață de minimum 4 mp pentru fiecare persoană și o distanță de minimum 2 m între persoane.
Se permite oficierea evenimentele de stare civilă cu prezența a maxim 8 persoane în interiorul clădirii, iar în exterior cu participarea a maxim 20 persoane, cu respectarea regulilor de protecție sanitară. În funcție de evoluția situației epidemiologice, pentru prevenirea și combaterea răspândirii SARS-CoV-2 pot fi dispuse și alte măsuri prin Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, a mai adăugat prefectul de Maramureș.

Dragos HOJDA

Distribuie articolul
Adaugă un comentariu