DIN 11 APRILIE – Bani pentru garduri electrice care să țină la distanță animalele sălbatice

Administrația Fondului pentru Mediu a anunțat recent modificarea lansării Programului privind protecția speciilor de faună sălbatică, prin instalarea de echipamente și/sau dispozitive de tipul gardurilor electrice ori a altor mijloace asemănătoare permise de lege, în vederea diminuării conflictelor și reducerii pagubelor cauzate de animale sălbatice, program care se va desfășura în perioada 11 aprilie 2023, ora: 1000 – 25 aprilie 2023, ora: 23.59.
.
Începând cu data de 5 aprilie 2023, solicitanții persoane fizice și juridice au ocazia de a accesa aplicația informatică pusă la dispoziție de AFM, doar pentru crearea conturile de utilizator. AFM arată că respectivele conturi create și utilizate pentru înscrierea în cadrul programelor derulate de AFM, rămân valabile și pot fi accesate pentru depunerea cererilor de finanțare în cadrul Programului privind protecția speciilor de faună salbatică, prin instalarea de echipamente și/sau dispozitive de tipul gardurilor electrice ori a altor mijloace asemănătoare permise de lege, în vederea diminuării conflictelor și reducerii pagubelor produse de animale sălbatice.

Ministerul Mediului arată că „în cadrul programului se acordă o finanțare nerambursabilă, reprezentând 100% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile, respectiv în cazul persoanelor juridice de maximum 5.000.000 lei pentru autoritățile administrației publice centrale sau instituția publică din subordinea autorității administrației publice centrale și titularii dreptului de administrare a imobilului proprietate publică, având regim de arie naturală protejată, maximum 1.000.000 lei pentru unitățile administrativ-teritoriale, maximum 500.000 lei pentru celelalte tipuri de persoane juridice”. În cazul persoanelor fizice suma maximă care poate fi accesată este de 15.000 lei.

Valoarea aprobată spre finanțare nu poate fi suplimentată față de cea aprobată inițial, beneficiarul având obligația să asigure din surse proprii finalizarea investiției.

Apoi, va fi considerat eligibil solicitantul care îndeplinește cumulativ mai multe condiții. Prima condiție – este persoană fizică/fizică cu domiciliul în România. Alte condiții:este proprietar/administrator al imobilului-teren pe care se implementează proiectul, după caz, nu se află în procedură de dizolvare/lichidare/radiere/ faliment, criză financiară, executare silită ori alte situații similare – pentru persoanele juridice, nu este înregistrat cu fapte sancționate de legislația fiscală, potrivit certificatului de cazier fiscal, nu este înregistrat cu obligații de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor și contribuțiilor către bugetul de stat și bugetele locale, conform prevederilor legale în vigoare, nu este înregistrat cu obligații de plată către bugetul Fondului pentru mediu, pentru persoanele juridice sau  nu este condamnat pentru infracțiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească definitivă. Ultima condiție –  nu a beneficiat de finanțare nerambursabilă din altă sursă pentru același proiect.

Dragoș HOJDA

Distribuie articolul
Adaugă un comentariu