Despre iluzia optică de la Budești sau Zona cu Șmen

Una din cele mai impresionante iluzii optice de pe teritoriul românesc se află pe DJ 109F, la coborârea în Depresiunea Maramureş dinspre Cavnic, înainte de intrarea în comuna Budești, la coordonatele 47˚42’12’’ lat. N şi 23˚55’05’’ long. E.

Acolo, nu mult după Hanul lui Cobâlă, la km 68, în zona cunoscută sub numele de Curba Pripor, după ce se trece podul peste Pȃrȃul Rîuşor, pe o lungime de 1100 m, se înşiruie trei segmente de drum, unde, aparent, gravitaţia nu funcţionează, astfel că maşinile „urcă” panta cu motorul oprit, la fel ca mingile sau sticlele de apă…

În realitate, acolo apare o iluzie optică, drumul coborând continuu, însă cele trei sectoare, pe care obiectele par sӑ urce panta, sunt de fapt îndulciri ale acesteia, în tendinţa generalӑ de coborȃre spre Budeşti (nord). Sectoarele respective, cu lungimi între 60 şi 150 m, au desfӑşurare altimetricӑ de 0,5-1,5 m maximum, capӑtul mai înalt fiind întotdeauna cel dinspre Cavnic (sud).

Aşadar, mişcarea realӑ a obiectelor este una fireascӑ, gravitaţionalӑ, percepută eronat ca antigravitaţionalӑ, din cauza unei iluzii. Iluzia opticӑ apare ca rezultat a doi factori: schimbӑrile de pantӑ amintite, respectiv elementele false de orizontalitate: planul alăturat, mai înclinat decȃt drumul, fiind perceput ca fiind orizontal, duce la falsa concluzie că drumul se înclinӑ în sens contrar, rӑmȃnând tot mai suspendat faţӑ de cȃmpul învecinat, dând senzația că pare a urca spre Budeşti…

Se mai zice că iluzia optică de la Budești ar fi dublată de o ușoară anomalie gravitațională, de doar câțiva mGal/m (insuficientă ca să poată provoca fenomene fizice, dar care are darul de a amplifica și aureola starea de fapte), întinsă de fapt pe o suprafață mult mai largă decât fenomenul optic, adică pe cca 4 kmp din acel sector montan.

Acestor elemente verificabile, gura lumii le-a adăugat elemente suplimentare de spectaculozitate și mister: începând de la un presupus accident rutier colectiv cu un autocar plin cu copii și până la luminițe mișcătoare pe bolta cerească, de tip OZN, ori existența unor pâlcuri de vegetație aparent ciudată, din imediata apropiere a locului respectiv…

Iluzia de la Budești nu este unică în spațiul românesc, acesteia adăugându-i-se fenomene asemănătoare înregistrate în județele Bacău, Bihor, Buzău, Iași, Tulcea, Vâlcea ș.a.

Totuși, din punctul de vedere al amplorii fenomenului (succesiunea de trei sectoare de drum cumulând lungimi de sute de metri) și al spectaculozității locului, dublat de rara sa frumusețe, iluzia optică din Curba Pripor de lângă Budești este, probabil, cea mai specială din țara noastră.

*Text: Teofil Ivanciuc

Preluat de pe pagina Visit Maramureș

Distribuie articolul
Adaugă un comentariu