- ADVERTISEMENT -
Ad imageAd image

DECIZIE – Bani pentru lucrări de investiții în regim de urgență pe râul Lăpuș la Bozânta Mică

Pe ordinea de zi a ședinței de Guvern de azi, 20 octombrie, se află și un proiect de hotărâre de Guvern privind suplimentarea bugetului Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, pentru realizarea în regim de urgenţă a unor lucrări de investiţii pentru prevenirea efectelor calamităţilor produse prin cedarea infrastructurii de apărare existente datorate fenomenelor erozionale înregistrate şi accentuate în cursul anului 2023 în zona localităţii Bozânta Mică.

În ședința de azi va fi aprobată „suplimentarea bugetului Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor pe anul 2023, din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023 , cu suma de 1.300 mii lei, reprezentând credite de angajament şi credite bugetare, la capitolul 70.01 „Locuințe, servicii și dezvoltare publică”, titlul 71 „Active nefinanciare”, articolul 71.01
„Active fixe”, pentru realizarea în regim de urgență a unor lucrări de investiții pentru prevenirea efectelor calamitǎţilor produse prin cedarea infrastructurii de apărare existente datorate fenomenelor erozionale înregistrate și accentuate în cursul anului 2023 în zona localității Bozânta Mica, județul Maramureș”.

Din Nota de Fundamentare la acest proiect aflăm că „la nivelul județului Maramureș, în perioada 24.02.2023-27.02.2023 sau înregistrat precipitații abundente suprapuse pe un strat de zăpadă, iar temperaturile ridicate au favorizat topirea stratului de zăpadă. Pentru zona râului Lăpuș, localitatea Bozânta au fost emise în intervalul 23-26.02.2023 nouă atenționări/avertizări meteorologice precum și o
Avertizare Hidrologică Cod Galben și Cod Portocaliu. Astfel, cantitățile de precipitații cumulate în acest interval la stațiile Baia Sprie/râul Săsar, Firiza/râul Firiza, Băiuț/râul Lăpuș au fost situate în intervalul 30-50 l/mp care combinat cu topirea stratului de zăpadă au condus
la variații importante de niveluri ale apei”.

„În intervalul 25-26.02.2023, au fost depășite Cotele de Atenție la stațiile hidrometrice Firiza/râul Firiza, Copalnic/râul Cavnic, Vadul Izei/râul Mara, Răzoare/râul Lăpuș și Lăpușel/râul Lăpuș, ceea ce confirmă că pentru sectorul respectiv al râului Lăpuș au existat condițiile de apariție a fenomenelor erozionale accentuate, cu potențial iminent de favorizare a cedărilor de taluz și afectarea stabilității liniei de apărare (digului) în localitatea Bozânta Mică, județul Maramureș. Conform hărților de Hazard și Risc la inundații disponibile pe siteul www.inundatii.ro realizate prin modelare hidraulică pentru implementarea Directivei Inundații CE/60/2007, în cazul cedării digului la o inundație cu probabilitatea de depășire de 1% este afectată întreaga localitate Bozânta Mică, ceea ce înseamnă o populație de cca 432 locuitori și 134 case.

Pentru scoaterea de sub efectul inundaţiilor, protecţia populaţiei şi a bunurilor acestora prin funcționarea corespunzătoare și asigurarea
stabilitații liniei de apărare existente (a digului) sunt prevăzute a fi realizate în regim de urgenţă unele lucrări cu rol de stabilizare a eroziunii.  Fondurile mai sus menţionate se utilizează pentru realizarea în regim de urgenţă a lucrărilor propuse pentru prevenirea efectelor calamităţilor produse prin cedarea infrastructurii de apărare existente datorate fenomenelor erozionale înregistrate si accentuate in cursul anului 2023 în zona localitătii Bozanta Mica, județul Maramureș. Beneficiarul lucrărilor este Administraţia Naţională „Apele
Române” care realizează investiţia prin intermediul Administraţiilor Bazinale de Apă Someș-Tisa.

Elaborarea documentațiilor tehnico-economice și execuția lucrărilor se contractează de către Administrația Națională „Apele Române”, instituție publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului Apelor și Pădurilor, cu respectarea prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, pentru situații de forță majoră și prevederilor alin. (3) – (5) ale art. 43 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare.  Lucrările de investiții propuse fac parte din schemele de amenajare bazinale realizate potrivit prevederilor Directivei 2007/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2007 privindevaluarea şi gestionarea riscurilor de inundaţii şi în concordanţă cu Hotărârea Guvernului nr. 846/2010 pentru aprobarea Strategiei naţionale de management al riscului la inundaţii pe termen mediu şi lung”, se arată în proiectul amintit.

Dragoș HOJDA

Distribuie articolul
Adaugă un comentariu