DECIZIE – Azilul de noapte de pe Alecsandri va fi reorganizat și se va extinde

Prin HCL 209 de la finele lunii aprilie a acestui an, consilierii locali erau de acord cu extinderea/reorganizarea Azilului de Noapte de pe strada Vasile Alecsandri din municipiu. Din descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul de investiții Extindere/Reorganizare ”Centru Social Multifuncțional de tip Azil de Noapte” aflăm că
terenul pe care este amplasat imobilul se afla în intravilanul municipiului Baia Mare, str. Vasile Alecsandri nr. 70B, jud. Maramureș – teren în suprafaţa de 520,00 mp.

Terenul este în proprietatea Municipiului Baia Mare, construcția existentă a fost realizată în jurul anilor 1970 și a functionat ca centrala termică. În anul 2003, imobilul a fost transformat din centrală termică în azil de noapte
pentru persoane fără adăpost, după care în anul 2016, în cadrul proiectului „Soluții integrate pentru violența în familie”, a fost amenajat un spațiu cu o suprafață totală de 78,57 mp la mansarda imobilului existent, constând în 3 sali de curs si 2 grupuri sanitare.

„Prin tema de proiectare se propune reorganizarea tuturor spatiilor de la parter etaj, amenajarea spatiului ramas neutilizat la mansarda imobilului existent si reamenajarea spațiilor verzi și a trotuarelor adiacente clădirii, respectiv vor fi următoarele activităț – funcționare Centrul Social Multifunctional furnizare servicii sociale, socio-medicale,
medicale si de igiena beneficiarilor proiectului, servicii de consiliere psihologica si orientare vocationala pentru beneficiarii adulti si tineri din cadrul proiectului, servicii pentru reducerea abandonului scolar in randul copiilor si tinerilor din zona SDL/ZUM, servicii de educatie nonformala, petrecere a timpului liber, voluntariat „StudioArte”, înființarea si functionarea unei echipe mobile socio-medicale sau furnizarea de servicii medicale stomatologice in cadrul cabinetului stomatologic”, se precizează în HCL-ul amintit mai sus.

Lucrarile care vor face obiectul investitiei vor viza îmbunătațirea izolației termice a anvelopei clădirii (pereti exteriori/pereti interiori, ferestre, tâmplarie), modernizarea instalațiilor pentru prepararea, distributia utilizarea agentului termic pentru încălzire, apa calda menajeră, introducerea, reabilitarea modernizarea, dupä caz, a instalatiilor electrice, termice sanitare de ventilatie/climatizare, reabilitarea si reorganizarea tuturor încaperilor de la parter, etaj, si dotarea acestora în vedere desfășurării activităților mentionate mai sus. Se mai are în vedere amenajarea, în spatiul ramas neutilizat la mansarda, a patru birouri si a unui spatiu de depozitare, dar și lucrări de reamenajare a spatiilor verzi si a trotuarelor adiacente cladirii.

Dragoș HOJDA

Distribuie articolul
Adaugă un comentariu