CONTROL FISCAL – ANAF a dat aproape 1000 de amenzi la oameni și firme

În vederea asigurării resurselor necesare pentru buna funcționare a statului, ANAF urmărește creșterea gradului de conformare voluntară, atât la declarare, cât și la plată, mizând pe spiritul de responsabilitate civică al contribuabililor, dar și pe campanii de informare cu privire la procedurile de declarare a veniturilor și de plată a taxelor și impozitelor. În plus, activitatea inspecției fiscale urmărește verificarea legalității și conformității declarațiilor fiscale și a corectitudinii și exactității îndeplinirii obligațiilor fiscale de către contribuabili.

ANAF a anunțat că, în urma controalelor efectuate la contribuabilii persoane juridice și fizice, în perioada ianuarie-mai 2022, au fost efectuate 10.484 inspecții fiscale la contribuabili persoane juridice și fizice, au fost stabilite sume suplimentare în valoare totală 1.322,21 mil. lei, s-au efectuat 5.350 verificări documentare la contribuabili persoane juridice și fizice. De asemenea, în urma verificărilor documentare au fost stabilite sume suplimentare în valoare totală de 153,34 mil. lei. Tot în perioada amintită au fost instituite 163 măsuri asiguratorii în valoare de 131,70 mil. lei, au fost aplicate 959 amenzi în valoare totală de 2,70 mil. lei, au fost înaintate organelor de urmărire penală un număr de 104 sesizări, pentru un pejudiciu total de 135,90 mil. lei, respectiv a fost diminuată pierderea fiscală cu suma de 1.025,20 mil. lei.

„În perioada ianuarie-februarie 2022, au fost aprobate 2 soluții fiscale individuale anticipate. Începând cu luna februarie 2022, activitatea de emitere a soluțiilor fiscale individuale anticipate a fost preluată de Ministerul Finanțelor. În perioada ianuarie-mai 2022, au fost emise 2 acorduri de preț în avans și au fost soluționate 3 cereri de inițiere a procedurii amiabile.

În ceea ce privește inspecțiile fiscale desfășurate la contribuabilii care au derulat tranzacții cu persoanele afiliate, în cadrul cărora au fost verificate și prețurile de transfer practicate, valoarea tranzacțiilor verificate a fost de 7.369,14 mil. lei, pentru care a rezultat o diferență a bazei impozitare în sumă de 464,08 mil. lei”, precizează ANAF. 

Dragoș HOJDA

Distribuie articolul
Adaugă un comentariu