- ADVERTISEMENT -
Ad imageAd image

Controale pe șantierele de construcții. Ce probleme s-au găsit

Inspecţia Muncii a finalizat controalele efectuate la nivel național pe şantierele de construcţii clădiri, lucrări de geniu civil şi lucrări speciale de construcţii. Campania naţională pentru verificarea modului în care sunt respectate prevederile legale privind încheierea şi executarea contractelor individuale de muncă, precum şi prevederile legale privind cerinţele de securitate şi sănătate în muncă de către angajatorii din domeniile construcţii clădiri, lucrări de geniu civil şi lucrări speciale de construcţii s-a finalizat cu 2.412 controale. În urma acestor verificări au fost dispuse 2.107 sancţiuni contravenţionale, din care 644 de amenzi. Valoarea totală a amenzilor aplicate este de 9.914.200 de lei, din care 7.488.000 de lei pentru muncă nedeclarată.

„Cele mai frecvente neconformităţi constate în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă au fost următoarele: Nu sunt utilizate echipamente de muncă corespunzătoare, prevăzute cu sisteme de protecţie colectivă, cum sunt balustradele solide, platforme sau plase de prindere, suficient de solide pentru a împiedica/opri căderile de la înălţime ale lucrătorilor sau ale obiectelor, nu sunt folosite echipamente de muncă pentru consolidarea marginilor săpăturilor, nu sunt acordate şi folosite echipamente de protecţie individuală (EIP) împotriva căderilor de la înălţime, nu sunt semnalizate corespunzător căile de acces şi de circulaţie sau nu se face o instruire corespunzătoare lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

În baza analizei datelor statistice privind indicele de frecvenţă care indică numărul de accidentaţi care revin la 1000 de lucrători, s-a constatat că acest domeniu de activitate, unul dintre sectoarele cele mai importante din economia naţională, are o pondere mare în numărul total de accidentaţi în muncă. Cu toate acestea, remarcă faptul că accidentele care au avut la bază cauze dependente de mijloacele de producţie au o tendinţă descrescătoare, ceea ce reflectă faptul că unităţile economice din sectorul construcţii şi-au înnoit echipamentele de protecţie şi sistemele de siguranţă.

Accidentele care au avut cauze dependente de sarcina de muncă au, în schimb, o pondere mai mare în ultimii ani, din cauza numărului tot mai mare de şantiere de construcţii şi a sarcinilor de muncă din ce în ce mai diversificate. Cele mai frecvente cauze dependente de executant sunt: căderile de la înălţime, efectuarea necorespunzătoare a operaţiilor indispensabile securităţii muncii, expunerea în afara sarcinilor de muncă, neefectuarea, la timp, a operaţiilor indispensabile securităţii muncii, efectuarea necorespunzătoare de comenzi sau manevre provocate, în cele mai multe cazuri, de pregătirea insuficientă a lucrătorilor precum şi instruirii în domeniul SSM neadecvate, supravegherii insuficiente şi organizării ineficiente a activităţii la locurile de muncă. De asemenea, domeniul construcţiilor este unul dintre sectoarele economice cu cea mai mare pondere a cazurilor de muncă nedeclarată, rezultatele acestei campanii fiind concludente în acest sens: 418 cazuri de muncă nedeclarată depistate de inspectorii de muncă în doar 6 zile”, a declarat Mihai Nicolae Ucă, inspector general de stat adjunct.

Dragoș HOJDA

Distribuie articolul
Adaugă un comentariu