CONTRACTE SEMNATE – Noutăți legate de drumul de mare viteză Baia Mare-Bistrița

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere din Romania a anunțat că a semnat 2 contracte având ca obiect Elaborare Studiu de Fezabilitate pentru „Drum de mare viteză Baia Mare – BistrițaLot 1 Baia Mare – Dej și Lot 2 Dej – Bistrița, cu ofertantul declarat câștigător, respectiv Asocierea S.C. QUADRANTE VIAPONTE PROIECTARE SI CONSULTANTA S.R.L. – S.C. METROUL S.A. – CAPITAL VISION S.R.L.

„Valoarea contractului de servicii pentru Lotul 1 este de 12.746.666,57 lei fără TVA. Valoarea contractului de servicii pentru Lotul 2 este de 8.376.369,89 lei fără TVA. Sursa de finanțare: Fonduri Europene Nerambursabile – Programul Operațional de Transport. Durata fiecărui contract este de 18 luni, din care studiul de Fezabilitate – 14 luni de la Data de Începere, documentația suport pentru Asistență Tehnică acordată Beneficiarului pentru depunerea și susținerea Aplicației de Finanțare – 17 luni de la Data de Începere, respectiv documentația Tehnică (parte integrantă din documentația de atribuire) a contractului/contractelor de proiectare și execuție lucrări pentru Asistența Tehnică acordată Beneficiarului, precum și documentele aferente perioadei cuprinse intîe momentul publicării Anunțului/Anunțurilor de Participare și termenul/termenele limită de depunere a ofertelor – 17 luni de la Data de Începere”, precizează CNAIR. 

Dragoș HOJDA

Distribuie articolul
Adaugă un comentariu