Consiliul Local: Undă verde pentru studiul de fezabilitate al proiectului Baia Mare City Light

Întruniți marți, 12 mai, în ședintă extraordinară, consilierii locali băimăreni au aprobat documentația tehnico – economică, fază Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul BAIA MARE CITY LIGHT.

Prin acest proiect, o bună parte a corpurilor de iluminat din oraș vor fi schimbate.

Din articolul 1 al proiectului de hotărâre reiese că se aprobă documentaţia tehnico – economică, faza Studiu de Fezabilitate, pentru obiectivul „Baia Mare City Light”, proiect elaborat de S.C. Finacon International Consulting S.A., cu sediul pe Str. Puțul lui Zamfir, nr. 9, et.1, Sector 1, București, cu următorii indicatori tehnico – economici:

a) Valoarea totală a investiției 8.300.940,00 lei fără TVA; Din care C+M 7.843.940,00 lei fără TVA

b) Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță:

Nr. de aparate de iluminat înlocuite: 2.063 buc;
Nr. brațe de prindere înlocuite: 2.063 buc;
Implementare sistem inteligent de telegestiune.

c) Indicatori de operare și de impact:

Scăderea consumului de energie electrică cu min. 71%.

d) durata estimată de execuție a obiectivului de investiții exprimată în luni:

Durata estimată după semnarea contractului de finanțare este de 7 luni.

Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Proiecte – Serviciul Managementul Proiectelor din cadrul Primăriei Municipiului Baia Mare, se mai arată în proiectul adoptat.

Vlad HERMAN

Distribuie articolul
Adaugă un comentariu