Consiliul Județean Maramureș demarează proiectul „Integrarea Socio-Economică a Refugiaților și Migranților” (SIRM), finanțat prin programul Interreg Europe 2021-2027

Consiliul Județean Maramureș a demarat, în calitate de partener, proiectul SIRM – „Integrarea Socio-Economică a Refugiaților și Migranților”, finanțat în cadrul programului INTERREG EUROPE 2021-2027, apelul 1. Liderul de proiect este Agenția de Dezvoltare Regională Rzeszow din subordinea Voievodatul Podkarpackie (înfrățit cu județul Maramureș) alături de regiuni și instituții din Irlanda, Țările de Jos, Letonia, Slovacia, Italia, Croația și Polonia.

Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea implementării a 8 politici de dezvoltare regională în domeniul integrării socio-economice a migranților și refugiaților, o problemă importantă în domeniul incluziunii sociale fiind integrarea socio-economică a migranților din țările terțe. Activitățile de integrare ale acestui grup necesită coordonarea multor sisteme, adică asistența medicală, politica socială, educația sau piața muncii. Fiecare țară se confruntă cu probleme similare și și-a dezvoltat propriul drum de sprijinire a refugiaților și migranților, dar în ciuda faptului că fenomenul migrației este comun în UE de mulți ani, nicio țară/regiune nu a dezvoltat instrumente ideale și politici regionale care să permită pentru a face față pe deplin acestei probleme. Încrederea în sine a străinilor reduce costurile de ședere pe teritoriul UE și este o condiție pentru integrare. Proiectul își propune să contribuie la învățarea interregională, să facă schimb de bune practici, în urma cărora fiecare partener are oportunitatea de a modifica politicile regionale/naționale.

Printre activitățile propuse în cadrul proiectului SIRM se numără întâlniri ale părților interesate regionale, reprezentanți ai autorităților locale, ONG-uri, activiști locali, persoane care au influență asupra soluționării problemelor și identificării nevoilor migraților și modalităților de rezolvare a problemelor migrației, prezentări de bune practici privind sprijinirea refugiaților și migraților, ateliere tematice în timpul reuniunilor de parteneriat: programe de adaptare și asimilare și contracararea izolării sociale a migraților, inclusiv sprijin informațional, psihologic, lingvistic, cultural, educațional și social. Programe de sprijinire a integrării pe piețele muncii, de sprijinire a antreprenoriatului în rândul migraților și refugiaților, inclusiv antreprenorialul social, suport suplimentar: asistență locativă, socială, educațională și de sănătate. Un loc aparte îl va constitui cooperarea interinstituțională prin analizarea rolului instituțiilor publice și ONG-urilor, creșterea competențelor personalului instituțiilor care își desfășoară activitatea în domeniul migrației și integrării, crearea de rețele și inițierea cooperării între instituțiile implicate în susținerea proceselor de integrare și activare profesională a străinilor și chiar propunerea unui sistem de monitorizare a acțiunilor întreprinse în favoarea refugiaților și migraților.

Bugetul total al proiectului SIRM este de 1.620.928 euro, din care aferent Consiliului Județean Maramureș, pentru cei 4 ani de implementare, 140.370 euro, din care contribuția ERDF este de 112.296 euro (80% din bugetul total). Cofinanțarea națională este de 28.074 euro (20% din bugetul total), din care 25.266,4 euro este cofinanțarea de la bugetul de stat (18%), iar 2% este cofinanțarea Consiliului Județean Maramureș, în valoare de 2.807,4 euro.

Distribuie articolul
Adaugă un comentariu