Concurs: Se caută director medical și șef birou la Spitalul de Boli Infecţioase Baia Mare

Spitalului de Boli Infecțioase și Psihiatrie, Baia Mare, în conformitate cu prevederile art. 181 alin. 2, Titlul VII – Spitalele din Legea nr. 95//2006 republicată, privind reforma în domeniul sănătății, ale regulamentului de organizare și desfășurare a concursului/examenului pentru ocuparea funcției de director medical din cadrul Spitalului de Boli Infecțioase și Psihiatrie Baia Mare aprobat prin Dispoziția nr. 558/17.11.2021 a președintelui Consiliului Județean Maramureș, Spitalul de Boli Infecțioase și Psihiatrie Baia Mare organizează concurs/examen pentru ocuparea funcției de director medical, informează posturi.gov.ro.

La concurs/examen se pot înscrie candidații care îndeplinesc următoarele criterii specifice:

 • sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină;
 • sunt confirmați cel puțin medic specialist;
 • au minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă.

Concursul se va desfășura conform calendarului următor:

 • 10.12.2021, ora 12.00, termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 27.12.2021, ora 10.00, proba scrisă (test-grilă/lucrare scrisă)
 • 29.12.2021, ora 10.00, susținerea proiectului de specialitate;
 • 29.12.2021, ora 12.00, interviul de selecție.

Anunțul de concurs/examen cuprinzând actele necesare înscrierii la concurs/examen privind conținutul dosarului de înscriere, criteriile de selecție, temele pentru proiectul/lucrarea de specialitate, calendarul de concurs, precum și bibliografia se vor afișa pe site-ul spitalului www.sbidvp.ro, sau se pot obține de la Biroul R.U.N.O.S. al spitalului, telefon 0262.216.601/141.

Unitatea medicală mai organizează concurs de ocupare pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante de șef birou întreținere și reparații.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – diplomă de licență în specialitatea biroului – studii economice;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 2 ani vechime în specialitate.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • Data limită până la care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 10 zile de la afișare, la sediul instituției.
 • 20 decembrie 2021, ora 10:00: proba scrisă;
 • 22 decembrie 2021, ora 10:00: proba interviu. Detalii aici.

Vlad HERMAN

Distribuie articolul
Adaugă un comentariu