BAIA MARE – PUZ pentru zona Griviței. Ce utilizări vor fi interzise

Primăria Baia Mare a făcut public un proiect de hotărare care face referire la un imobil teren situat pe strada Griviței, mai exact aleșii locali vor aproba sau nu acest PUZ. Prevederile legale obligă la promovarea acestui proiect de hotărâre în Consiliul Local, iar consilierii locali sunt cei în drept să decidă asupra aprobării sau respingerii proiectului.

Din raportul privind fundamentarea proiectului de hotărâre, având ca obiect aprobarea Planului Urbanistic
Zonal “Dezvoltarea centrului de cartier cu spații pentru locuințe, prestări servicii și spații comerciale”, generat de imobilul teren situat în Baia Mare, str. Griviței, nr. 56 aflăm că vor fi unele utilizări admise, iar altele respinse.

Utilizări admise cu condiționări: se permite schimbarea destinaţiei apartamentelor, indiferent de amplasare, numai pentru categoriile de funcţiuni cuprinzând activităţi pentru servicii specializate şi practică profesională private, cu grad redus de perturbare a locuirii şi program de activitate de maxim 12 ore pe zi (între 8 şi 20), de exemplu – cabinete medicale, birouri de avocatură, notariale, consultanţă, asigurări, proiectare, reprezentante, agenţii imobiliare etc.

Apoi, se permite schimbarea destinaţiei apartamentelor pentru categoriile descrise mai sus, precum şi
pentru cele cu caracter comercial, cum ar fi comerţ cu produse alimentare şi nealimentare, farmacii, librării, saloane de coafură şi frizerii, spaţii de întreţinere corporală, studiouri foto, case de schimb valutar, respectiv pentru destinaţii comerciale este obligatorie asigurarea accesului separat, dacă soluţia de acces nu influentează negativ estetica faţadei, dacă nu este afectată circulaţia pietonală şi spaţiile verzi amenajate. Vor mai fi permise lucrări ample de remodelare a faţadelor, acceselor sau spaţiilor publice pot fi aprobate numai în condiţiile promovării unor proiecte vizând transformarea funcţională a întregului parter aparţinând clădirii.

Utilizări interzise: activităţi generatoare de disconfort pentru locatari cum ar fi funcţiuni de producţie, unele categorii de alimentaţie publică, depozite de marfă, ateliere de reparaţii, se interzice schimbarea destinaţiei spaţiilor comune ale imobilelor având funcţiunea de circulaţie, holuri, accese, culoare, ganguri, curţi interioare, casele scărilor, curăţătorii chimice, depozitare en-gros sau mic-gros, depozitări de materiale refolosibile, platforme de precolectare a deşeurilor urbane, depozitarea pentru vânzare a unor cantităţi mari de substanţe inflamabile sau toxice, activităţi productive care utilizează pentru depozitare şi producţie terenul vizibil din circulaţiile publice, autobaze şi staţii de întreţinere auto, staţii de betoane, lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice şi construcţiile învecinate. Mai sunt interzise orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea necontrolată a apelor meteorice sau care împiedică evacuarea şi colectarea acestora.

Dragoș HOJDA

Distribuie articolul
Adaugă un comentariu