BAIA MARE – Apartamente libere pentru închiriere pentru cei care au depus cerere la primărie

Vești de la primărie pentru solicitanții de locuințe din fondul locativ al Municipiului reședință de județ. Mai exact, în localitatea Baia Mare sunt disponibile în vederea închirierii două locuinţe din fondul locativ, cu 2 camere, respectiv Aleea Uranus nr. 2/54 etaj 1 și Aleea Uranus nr. 2/61 etaj 2.
Prin urmare solicitanții care au înregistrate cereri pentru închirierea unei locuințe din fondul locativ de stat și sunt cuprinși în anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 26 / 2022 la pozițiile nr. 1 până la 15 în cazul în care doresc repartizarea acestei locuințe disponibile sunt rugați să-și reactualizeze dosarele, urmand a fi depuse la dosar adeverința de venit cu venitul net realizat în ultimele 12 luni pentru toți membrii familiei care sunt salariați, declaraţie notarială că ,,nu deţine în proprietate o locuinţă, nu a înstrăinat o locuinţă după data de 01.01.1990, nu a beneficiat de sprijinul statului în credite de execuţie pentru realizarea unei locuinţe şi nu deţine în calitate de chiriaş o altă locuinţă din fondul locativ de stat„, respectiv certificat fiscal emis de Direcția Taxe și Impozite din Baia Mare.
Solicitanții care doresc/refuză repartizarea unei locuinţe blocul de pe Aleea Uranus nr. 2 sunt rugați să ne comunice acest lucru în scris în termen de 15 de zile de la data publicării prezentului anunț împreună cu motivul refuzului”, anunță municipalitatea.
Dragoș HOJDA
Distribuie articolul
Adaugă un comentariu