Asociație de proprietari, sancționată ca urmare a unei postări pe un grup de WhatsApp. Cât a fost amenda

În ziua de azi este bine să ai grijă la ce postezi pe rețelele de socializare. Altfel te poți trezi dat în judecată pentru un nimic. Un fapt care acum câțiva ani era considerat normal. Autoritatea Națională de Supraveghere a anunțat la începutul acestei săptămâni că a finalizat o investigație la o Asociație de proprietari din Miercurea Ciuc și a constatat că aceasta a încălcat prevederile art. 5 alin. (1) lit. a), c) și alin. (2) și art. 6, art. 12 alin. (3) și (4) prin raportare la art. 83 alin. (5) lit. e) din Regulamentul (UE) 2016/679 (RGPD).

„Operatorul a fost sancționat contravențional cu amenzi în cuantum total de 2.486,2 lei, echivalentul a 500 EURO. Investigația s-a desfășurat ca urmare a unei plângeri prin care se reclama faptul că operatorul a dezvăluit datele unei persoane fizice prin postarea unei notificări pe grupul de WhatsApp al membrilor Asociației de proprietari prin care petenta solicita operatorului o serie de informații și documente legate de funcționarea Asociației.

În cadrul investigației declanșate s-a constatat că operatorul a dezvăluit în mod nelegal și excesiv datele petentei prin postarea pe grupul de WhatsApp al membrilor Asociației a unei notificări transmisă de acesta Asociației (numele, prenumele și adresa de domiciliu din București), contrar art. 5 alin. (1) lit. a), c), alin. (2) și ale art. 6 din RGPD.

De asemenea, s-a constatat că Asociația de proprietari nu a prezentat dovezi cu privire la comunicarea unui răspuns la cererea petentei prin care aceasta și-a exercitat drepturile de acces, ștergere și opoziție, încălcându-se astfel prevederile art. 12 alin. (3) și (4) din actul normativ mai sus menționat.

Totodată, s-a constatat că operatorul nu a prezentat dovezi cu privire la punerea în aplicare a măsurilor corective dispuse prin procesul-verbal de constatare/sancționare încheiat anterior de instituția noastră, încălcând astfel o dispoziție a Autorității Naționale de Supraveghere, ceea ce constituie contravenția prevăzută de art. 83 alin. (5) lit. e) din RGPD.

În același timp, Asociației de proprietari i s-au aplicat și următoarele măsuri corective: de a transmite un răspuns scris la cererea petentei, pentru a-i comunica informațiile solicitate în baza dreptului de acces și respectiv, măsurile adoptate în urma exercitării drepturilor de ștergere și opoziție, de a asigura conformitatea cu RGPD a operațiunilor de prelucrare a datelor personale, astfel încât datele personale ale persoanelor vizate, inclusiv ale membrilor asociației, să fie prelucrate cu stricta respectare a principiilor și regulilor de prelucrare prevăzute în principal de art. 5 și 6 din RGPD, sens în care va realiza inclusiv o instruire corespunzătoare a persoanelor care prelucrează date personale sub autoritatea sa și va transmite instrucțiuni adecvate către persoanele împuternicite, potrivit art. 28 din RGPD, de a răspunde în scris la cererea petentei, pentru a-i comunica măsurile adoptate în urma exercitării drepturilor de ștergere și opoziție, de a asigura conformitatea cu RGPD a operațiunilor de prelucrare a datelor personale, prin adoptarea măsurilor organizatorice necesare, inclusiv sub aspectul instruirii corespunzătoare a personalului desemnat în acest scop, astfel încât operatorul să răspundă la cererile prin care persoanele vizate își exercită drepturile, în cadrul termenelor și potrivit condițiilor prevăzute de art. 12-23 din RGPD”, precizează ANSDCP.

Dragoș HOJDA

Distribuie articolul
Adaugă un comentariu