ANUNȚ – Vizați sunt cei care au terenuri agricole sau păduri în Baia Mare

Primăria Baia Mare a făcut un anunt care îi vizează pe cetățenii care au în proprietate/folosință terenuri agricole/forestiere pe raza Municipiului reșeedință de județ. Serviciul Fond Funciar, Registru Agricol si Arhiva din cadrul Primăriei Baia Mare a adus la cunostință cetățenilor că în baza art. 11 din Ordonanta Guvernului nr. 28 din 27 august 2008 privind registrul agricol, persoanele fizice și juridice au obligația să declare datele pentru înscrierea în registru agricol, respectiv între 5 ianuarie şi ultima zi lucrătoare a lunii februarie, pentru datele anuale privind membrii gospodăriei, terenul aflat în proprietate/folosinţă, clădirile şi mijloacele de transport cu tracţiune animală şi mecanică, maşinile, utilajele şi instalaţiile pentru agricultură şi silvicultură, efectivele de animale existente în gospodărie/unitatea cu personalitate juridică la începutul fiecărui an, precum şi modificările intervenite în cursul anului precedent în efectivele de animale pe care le deţin, ca urmare a vânzării-cumpărării, a produşilor obţinuţi, a morţii sau a sacrificării animalelor ori a altor intrări-ieşiri.

O altă obligație este ca între 1 şi ultima zi lucrătoare a lunii mai trebuie declarate datele privind categoria de folosinţă a terenului, suprafeţele cultivate, numărul pomilor în anul agricol respectiv. Persoanele fizice şi juridice au obligaţia să declare date, pentru a fi înscrise în registrul agricol, şi în afara termenelor mai sus prevăzute, în termen de 30 de zile de la apariţia oricărei modificări.

„Menționăm că programul de lucru cu publicul la Serviciul Fond Funciar, Registru Agricol si Arhiva având sediul pe Bd. Independenței nr. 2C este: luni, marți și miercuri 8:00 – 12:00; joi 12:00 – 16:00”, a anunțat Primăria Baia Mare.

Dragoș HOJDA

Distribuie articolul
Adaugă un comentariu