Ad imageAd image

Anunț pentru cetățenii care au în proprietate/folosință terenuri agricole/forestiere pe raza Municipiului Baia Mare

Ad imageAd image

Municipalitatea băimăreană vine cu un anunț pentru cetățenii care au în proprietate/folosință terenuri agricole/forestiere pe raza Municipiului Baia Mare.

Astfel, ”Municipiul Baia Mare prin Biroul fond funciar și registru agricol aduce la cunostință cetățenilor că în baza art. 11 din Ordonanta Guvernului nr. 28 din 27 august 2008 privind registrul agricol, persoanele fizice și juridice au obligația să declare datele pentru înscrierea în registru agricol dupa cum urmeaza:

– între 5 ianuarie şi ultima zi lucrătoare a lunii februarie, pentru datele anuale privind membrii gospodăriei, terenul aflat în proprietate/folosinţă, clădirile şi mijloacele de transport cu tracţiune animală şi mecanică, maşinile, utilajele şi instalaţiile pentru agricultură şi silvicultură, efectivele de animale existente în gospodărie/unitatea cu personalitate juridică la începutul fiecărui an, precum şi modificările intervenite în cursul anului precedent în efectivele de animale pe care le deţin, ca urmare a vânzării-cumpărării, a produşilor obţinuţi, a morţii sau a sacrificării animalelor ori a altor intrări-ieşiri;

– între 1 şi ultima zi lucrătoare a lunii mai, pentru datele privind categoria de folosinţă a terenului, suprafeţele cultivate, numărul pomilor în anul agricol respectiv;

– persoanele fizice şi juridice au obligaţia să declare date, pentru a fi înscrise în registrul agricol, şi în afara termenelor mai sus prevăzute, în termen de 30 de zile de la apariţia oricărei modificări.

Menționăm că programul de lucru cu publicul la Biroului Fond Funciar și Registru Agricol având sediul pe Bd. Independenței nr. 2C este: luni 8:00 – 12:00; marți 8:00 – 12:00; miercuri 8:00 – 12:00; joi 12:00 – 16:00”.

Vlad HERMAN

Distribuie articolul
Adaugă un comentariu