ANULARE CONCURS DIRECTORI – Ce spune Inspectoratul Școlar Județean Maramureș

Inspectoratul Școlar Județean Maramureș a răspuns solicitării Ziarmm.ro privitoare la solicitarea de anulare a concursului organizat pentru funcțiile de director și director adjunct în școlile din județ. Iată răspunsul primit: „Ca urmare a solicitării unui punct de vedere din partea ISJ Maramureș cu privire la acțiunea deschisă în instanță, prin care se cere anularea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct în unitățile de învățământ de stat din județ, vă comunicăm următoarele:

Patru cadre didactice titulare în unități de învățământ din județul nostru au formulat acțiune în justiție, prin care solicită anularea concursului organizat în județul Maramureș pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din judeţ, respectiv constatarea nulității procedurii de organizare a concursului și care face obiectul dosarului 191/100/2022, aflat pe rolul Tribunalului Maramureș – Secția a II-a civilă de contencios administrativ şi fiscal. Acest lucru înseamnă că demersul juridic nu vizează rezultatele obținute de către participanții la concurs și, după cum recunosc și semnatarii cererii de chemare în judecată, acțiunea dumnealor nu se îndreaptă împotriva celor 155 de directori care au promovat concursul și care au, în dosar, calitatea de intervenienți.

Contestatarii au formulat cerere de chemare în judecată a Inspectoratului Școlar Judeţean Maramureş şi Ministerului Educaţiei, motivând că ar fi fost încălcată Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, anexă la Ordinul Ministrului Educației nr. 4597/2021.

În ceea ce privește Inspectoratul Școlar Județean Maramureș, s-a depus la dosar documentația de specialitate, care constă în totalitatea documentelor care au stat la baza emiterii actului atacat, conform prevederilor Legii nr. 554/2004. Prin consilierul juridic al instituției vom prezenta în instanță argumentele pe care ne fundamentăm solicitarea de respingere a cererii de chemare în judecată”.

Dragoș HOJDA

Distribuie articolul
Adaugă un comentariu