ADOPȚIE – Durata concediului de acomodare, dublată oficial

Durata concediului de acomodare crește de la un an, cât este în prezent, la doi ani. Este vorba despre Legea 70 din 2023, publicată recent oficial în Monitorul Oficial și care aduce o serie de schimbări privind procedura adopției.

Potrivit acestei legi, „adoptatorul sau, opțional, oricare dintre soții familiei adoptatoare, care realizează venituri supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din activități salariale și asimilate acestora sau, după caz, din activități independente, drepturi de autor ori activități agricole, denumit în continuare persoană îndreptățită, poate beneficia de un concediu de acomodare cu durata de maximum doi ani, care include și perioada încredințării copilului în vederea adopției, precum și de o indemnizație lunară”.

Potrivit legii, cei ce adoptă un copil primesc și o indemnizație lunară care reprezintă 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni din ultimii doi ani anteriori datei emiterii hotărârii judecătorești de încredințare în vederea adopției.

Dragoș HOJDA

Distribuie articolul
Adaugă un comentariu